Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 25,3 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών τον ΑπρίλιοΗμερομηνία: 09-08-2011
 Μείωση κατά 25,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 36,4% στην επιφάνεια και κατά 32,3% στον όγκο σημείωσε κατά το μήνα Απρίλιο 2011 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
 
Πιο αναλυτικά το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.789 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 494,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.903,4 χιλιάδες m3 όγκου.
 
Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 2.772 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 476,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.847,5 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 25,2 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,7 % στην επιφάνεια και κατά 30,3 % στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.
 
Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Απρίλιο 2011 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 17 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 17,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 55,9 χιλιάδες m3 όγκου.
 
Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Απρίλιο 2011 , είναι 2,9%.
 
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Μάιο 2010 έως τον Απρίλιο 2011 , το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας ( Ιδιωτικής-Δημόσιας ) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 42.891 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 8.644,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 31.296,7 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 22,2 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 29,7 % στην επιφάνεια και κατά 30,7 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2009 - Απριλίου 2010.
 
Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαΐου 2010 - Απριλίου 2011 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 22,0 % στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 29,9 % στην επιφάνεια και κατά 30,6 % στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2009 - Απριλίου 2010.
 
Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,5%.
 
Το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2011, η συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 43,1% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 52,0 % στην επιφάνεια και κατά 49,7 % στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του έτους 2010.
 
Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 43,0 % στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 52,0 % στην επιφάνεια και κατά 49,2 % στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2010.
 
 
Πηγή:www.capital.gr