Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Παρατείνεται η καταβολή της πρώτης δόσης για τους ημιυπαίθριους

 Παράταση της προθεσμίας για την καταβολή της πρώτης δόσης του προστίμου για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των ημιυπαιθρίων δίνει το ΥΠΕΚΑ με τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή αργά το βράδυ της Πέμπτης.
 
Το νομοσχέδιο με τίτλο «ποινική προστασία του Περιβάλλοντος», ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη δύο ευρωπαϊκές Οδηγίες για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και την διαμόρφωση αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων, ενώ εισάγει και ρυθμίσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής που αφορούν τους όρους και περιορισμούς δόμησης ακινήτων διαχείρισης αποβλήτων σε εκτός σχεδίου γήπεδα της Αττικής, την υφιστάμενη νομοθεσία για την ρύθμιση των αυθαιρέτων καθώς και την πολεοδομία, την χωροταξία και την αστική ανάπλαση.
 
Δείτε το νομοσχέδιο και την τροπολογία
 
Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στην τροπολογία, στην περίπτωση που το ειδικό έντυπο υπολογισμού έχει αποσταλεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2011 η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης παρατείνεται για έναν μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου, εφόσον καταβληθούν και προσαυξήσεις 2% (επί του ποσού της πρώτης δόσης).
 
Στην περίπτωση που το ειδικό έντυπο δεν έχει αποσταλεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2011 τότε η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του προστίμου είναι δύο μήνες από την ημέρα αποστολής και όχι αργότερα από την 31.3.2012. 
 
Επίσης, για χώρους που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους επιτρέπεται η υπαγωγή στον νόμο για τα αυθαίρετα. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά του παραβόλου και των δόσεων του προστίμου τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί συμψηφίζονται.
 
Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά τον χρόνο καταβολής της δεύτερης δόσης παρέχεται έκπτωση 8%.
 
Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του σχεδίου νόμου που κατατέθηκε χθες, τα ποσά που καταβάλλονται ως χρηματικά πρόστιμα λόγω παραβάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και τα οποία απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) παρακρατούνται κατά τη διαδικασία κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους ΟΤΑ.
 
Μάλιστα στην περίπτωση που το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε οφείλεται σε υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα των νομικών προσώπων του ΟΤΑ θα είναι δυνατός ο συμψηφισμός οφειλών των ΟΤΑ προς τα πρόσωπα αυτά.
econews