Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Οκτάμηνη παράταση για την εφαρμογή του ΝΟΚ ζήτησε το ΤΕΕ

Οκτάμηνη παράταση της εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, για να γίνουν αναγκαίες συμπληρώσεις και διορθώσεις αλλά και για να προετοιμαστούν ο τεχνικός κόσμος και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες ζήτησε το ΤΕΕ, ασκώντας παρέμβαση χθες στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, με κοινή παρουσία του Χρήστου Σπίρτζη, προέδρου ΤΕΕ και του Σωκράτη Αλεξιάδη, πρώτου αντιπρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ.
Την κύρια παρέμβαση άσκησε ο Σ. Αλεξιάδης, υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο νόμου για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό εντάσσεται σε ένα πλέγμα νομοθετημάτων, που έχει θεσμοθετήσει το ΥΠΕΚΑ τα τελευταία δύο χρόνια και αφορούν στην παραγωγή του δομημένου περιβάλλοντος, (ν3843/2010, ν4014/2011 και ν4030/2011), τα οποία όχι μόνο περιέχουν αποσπασματικές ρυθμίσεις αλλά παράλληλα τα εγχειρήματα αυτά δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό καινοτόμο πλαίσιο, που μπορεί να αλλάξει ριζικά και να εξορθολογήσει τον τρόπο παραγωγής ιδιωτικών έργων στη χώρα μας.
Πιό αναλυτικά ο Σωκράτης Αλεξιάδης αναφερόμενος στα χαρακτηριστικά ενός νέου Οικοδομικού Κανονισμού υπογράμμισε ότι θα έπρεπε να είναι:
  • Ένα πολεοδομικό εργαλείο απλό και ξεκάθαρο, που θα ελαχιστοποιεί τις οποιεσδήποτε παρερμηνείες, θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του νέου τρόπου έκδοσης αδειών και ελέγχου των κατασκευών, με καθοριστικό ρόλο στην ένταξη – ενσωμάτωση των κατασκευών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τοπολιτιστικό περιβάλλον μέσω των χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών.
  • Να δίνει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του ύψους και του χαρακτήρα μιας πολεοδομικής ενότητας με εξειδικευμένους όρους δόμησης που προκύπτουν από τις Πολεοδομικές Μελέτες και τις Μελέτες Αστικού Σχεδιασμού,καθώς και την αναθεώρηση του κτιριοδομικού κανονισμού ώστε να προσαρμόζεται στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας των κατασκευών.
  • Ένα νομοσχέδιο που δεν θα αδιαφορούσε για την αποκατάσταση και τη βελτίωση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, που θα ανέτρεπε τις παθογένειες και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και θα σηματοδοτούσε την οικιστική ανάπτυξη μέσα από ένα σύγχρονο και καινοτόμο πλαίσιο .
Διατυπώθηκαν αναλυτικές παρατηρήσεις στο ΝΟΚ και υπογραμμίστηκε από τον Σ. Αλεξιάδη ότι είναι ένα κείμενο που δεν φέρνει ριζική επανά-σταση στον τρόπο δόμησης στη χώρα μας, αλλά πολλές επιμέρους αλλαγές στον ισχύοντα ΓΟΚ με βασικό στόχο να τον εκσυγχρονίσει και να τον καταστήσει φιλικότερο στη χρήση νέων υλικών και περισσότερο ευέλικτων συστημάτων δόμησης. Έτσι παραμένουν οι έννοιες του Σ.Δ του Σ.Ο, της αρτιότητας και της κάλυψης του οικοπέδου, ως βασικά στοιχεία που καθορίζουν τον τρόπο οικοδόμησης. Επίσης τονίστηκε ότι  απουσιάζει από το κείμενο οποιαδήποτε αναφορά σε θέματα αστικού σχεδιασμού, καθώς δεν θεσπίζονται εργαλεία που «αποϋλοποιούν» το ακίνητο, όπως η αγορά δικαιωμάτων γης, ενώ δεν συντελεί καθοριστικά στην απελευθέρωση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
«Συμπερασματικά υπογράμμισε ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΔΕ ΤΕΕ ότι στο σχέδιο αυτό γίνεται, μία απόπειρα  συνδυασμού σε ένα ενιαίο κείμενο αρχών τόσο του ισχύοντος ΓΟΚ, όσο και κάποιων άρθρων του κτιριοδομικού κανονισμού, αλλά ταυτόχρονα και της εκτός σχεδίου δόμησης. Δεν είναι όμως αντιληπτό τι τροποποιείται και τι όχι.
Επίσης ενώ κινείται στη κατεύθυνση της καθιέρωσης κινήτρων περιβαλλοντικής αναβάθμισης, (άρθρο 10 και άρθρο 25) από την άλλη συνεχίζει να τιμωρεί και όχι να επιβραβεύει όποιον διατηρεί (κατ’ επιλογή η κατ’ ανάγκη) υφιστά-
μενο κτίριο ως δείγμα αρχιτεκτονικής κληρονομιάς καθώς δεν εξετάζει καθόλου θέματα όπως της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης ως άυλου τίτλου, της αγοράς δικαιωμάτων γης, κλπ.
Ο Σ. Αλεξιάδης ζήτησε την παράταση της διαβούλευσης και την εφαρμογή του ΝΟΚ μετά από οκτώ μήνες επισημαίνοντας ότι:
  • Δεν υπήρξε ουσιαστική συνεργασία με το ΤΕΕ για τη σύνταξη αυτού του σχεδίου νόμου.
  • Ο χρόνος της διαβούλευσης ήταν ελάχιστος, μόλις 5 ημέρες.
  • Το σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή δεν είναι ένα ολοκληρωμένοκαι απλό κείμενο χωρίς (η με τις λιγότερο κατά το δυνατό) ετεροαναφορές σεάλλους Νόμους, που ελαχιστοποιεί τις οποιεσδήποτε παρερμηνείες.
  • Η παράλληλη εφαρμογή για ένα εξάμηνο, που προτείνεται στο άρθρο 30, του «νέου» και του ισχύοντος ΓΟΚ , θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και περισσότερες στρεβλώσεις στην έκδοση των οικοδομικών αδειών.
  • Προβλέπονται εξαιρέσεις, ερμηνείες και εφαρμοστικές πράξεις με 24 Υπουργικές αποφάσεις.Ολοκληρώθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση τουνομοσχεδίου για το νέο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.
Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σηφουνάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, κατά την συζήτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, να ενσωματώσει βελτιωτικές αλλαγές που προτάθηκαν τόσο από τα κόμματα όσο και από τους αρμόδιους συνδικαλιστικούς φορείς. ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ το υπερψήφισαν επί της αρχής ενώ την κατηγορηματική τους αντίθεση εξέφρασαν οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ
Πηγή: tee.gr