Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Δικαιολογητικά & Κόστος Ενεργειακού Πιστοποιητικού


Δικαιολογητικά για έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

1. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί. 
2. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ.
3. Αριθμός κτηματολογίου.
4. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο).
5. Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο ( κυρίως για κατοικίες ).
Κόστος Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Α) Για περιπτώσεις κατοικιών :
· Όταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία : 1.0 €/m2 (Ελάχιστο κόστος 200 ευρώ)
· Όταν επιθεωρείται τμήμα κατοικίας (διαμέρισμα) : 2.0 €/m2 (Ελάχιστο κόστος 150 ευρώ)
· Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία : 1.50 €/m2 (Ελάχιστο κόστος 200 ευρώ)

Β) Για άλλες περιπτώσεις κτιρίων (πχ γραφεία - καταστήματα κλπ) :
· Έως 1000 m2 : 2.5 €/m2 (Ελάχιστο κόστος 300 ευρώ)
· Πάνω από 1000 m2 : 2.5 €/m2 για τα πρώτα 1000 m2 και 1.5 €/m2 για τα υπόλοιπα m2.

ΑΜΕΣΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΑ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Προσοχή..!!!
 Η εγκυρότητα του Ενεργειακού Πιστοποιητικού ελέγχεται από τον μοναδικό αριθμό πιστοποιητικού που διαθέτει το κάθε πιστοποιητικό ανεξάρτητα , όπως επίσης και από τον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Η εγκυρότητα του πιστοποιητικού ελέγχεται από το πληροφοριακό σύστημα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων του ΥΠΕΚΑ www.buildingcert.gr


A.G.S 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σηφομιχελάκης Αθανάσιος    Μηχανολόγος Μηχανικός
 

Σηφομιχελάκης Αθανάσιος
2106659851 / 6973987581