Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Σύνδεση των Φ/Β συστημάτων επί αυθαιρέτων κατασκευών με τα δίκτυα


Έγγραφο 14364/3-4-2012 "Σύνδεση των Φ/Β συστημάτων επί αυθαιρέτων κατασκευών με τα δίκτυα".
therealastatepress
A.G.S 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σηφομιχελάκης Αθανάσιος    Μηχανολόγος Μηχανικός
2106659851 / 6973987581