Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Δημοσιεύτηκε η έγκριση των ΤΟΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (ΦΕΚ 1413Β/2012)


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1413Β/30-04-2012 η έγκριση και η εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το ΦΕΚ.