Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Ενεργοποίηση από αύριο 19/06 της Β' φάσης των αυθαιρέτων του Ν.4014/11Το ΤΕΕ είναι έτοιμο να ενεργοποιήσει από την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012 τη δεύτερη φάση της διαδικασίας ελέγχου και επεξεργασίας των δηλώσεων αυθαιρέτων, που ήδη έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του.

Το ΤΕΕ πρότεινε και το ΥΠΕΚΑ συμφώνησε να εκδοθεί εγκύκλιος που αφορά ειδικά πρότυπα "δελτίων τρωτότητας των κτηρίων", αναλόγως της κατηγορίας τους.

Το ΤΕΕ πρόκειται να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης για το λογισμικό σύστημα και για ότι άλλο τυχόν απαιτηθεί. Συμφωνήθηκαν η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος και η άμεση έκδοση οδηγίας από το ΥΠΕΚΑ για το προβλεπόμενο διάγραμμα κάλυψης των προς εξέταση κτιρίων, όπως ορίζεται από το νόμο ανάλογα με τις κατηγορίες κτιρίων. Στόχος είναι να μην υπάρχουν προβλήματα από ασάφειες και ερμηνείες και τα στοιχεία να
συμπεριληφθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα κατά την δοκιμαστική λειτουργία.

Σημειώνεται ότι κατά τη δεύτερη φάση θα δοθεί πρόσβαση στις υπηρεσίες δόμησης της χώρας και τους αρμόδιους υπαλλήλους, προς διευκόλυνση υλοποίησης ελέγχων και εξυπηρέτησης των πολιτών, ενώ το ΤΕΕ θα
προετοιμάσει ενημερωτικές ημερίδες για τα στελέχη των υπηρεσιών δόμησης.

Συμφωνήθηκε το περιεχόμενο και ολοκληρώθηκαν οι νομοτεχνικές διατυπώσεις του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την εφαρμογή του θεσμού της «Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου». Το μέτρο θεσμοθε-
τήθηκε προ διετίας, το ΥΠΕΚΑ υπέβαλλε στο ΤΕΕ σχέδιο έντυπης μορφής που περιελάμβανε τα στοιχεία για τη σύνταξη της Ταυτότητας του Κτιρίου και το ΤΕΕ τα επεξεργάστηκε και κατέθεσε σχέδιο ΠΔ για την εφαρμογή
του νόμου. Στόχος είναι η νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ σύντομα να βρει έτοιμο το σχετικό ΠΔ για την προώθηση της εφαρμογής του.

Επίσης, με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και μετά από εισήγηση του Πράσινου Ταμείου, μελετάται ο τρόπος για την απλοποίηση της διαδικασίας επιστροφής χρημάτων στους πολίτες, σε περιπτώσεις λαθών σε αιτήσεις
υποβολής για ρύθμιση αυθαιρέτων.
emichanikos