Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Επιστροφή χρημάτων που λανθασμένα καταβλήθησαν για αυθαίρετα


Επιστροφή χρημάτων τα οποία λανθασμένα κατεβλήθησαν από πολίτες για τακτοποίηση ημιυπαιθρίων και αυθαιρέτων προβλέπει, μεταξύ άλλων, νέα εγκύκλιος (28/5/2012 εγκ. 7) του ΥΠΕΚΑ. Για τον πολίτη που κατέβαλε, από λάθος, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που όφειλε κατά την τακτοποίηση ημιυπαιθρίων η διαδικασία για επιστροφή του επιπλέον ποσού είναι η ακόλουθη:
  • Συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων (αποδεικτικά καταβολής χρημάτων και φύλλο υπολογισμού προστίμου).
  • Υποβολή αιτήματος επιστροφής χρημάτων (για επιστροφή όλου του ποσού ή μέρους του ποσού) σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα της τράπεζας από την οποία έκανε μία ή περισσότερες πληρωμές. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν γνωρίζει τη διαδικασία, του ζητείται να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Οργάνωσης της Τράπεζάς του. Αν ο υπάλληλος συνεχίσει να αντιμετωπίζει δυσκολία μπορεί να τηλεφωνήσει στο Πράσινο Ταμείο (τηλ. 210 5241.903 και 210 5241.919).
  • Το υπερβάλλον ποσό μετά τον απαραίτητο έλεγχο (από ΔΙΑΣ και ΥΠΕΚΑ) επιστρέφεται στον πολίτη με πίστωση στον λογαριασμό του, εντός περίπου πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτήματος.
Σχετικά με τις επιστροφές ποσού από τακτοποίηση αυθαιρέτου:
  •   Η ολική επιστροφή χρημάτων γίνεται αυτόματα από το ΤΕΕ. Αν δηλαδή πραγματοποιηθεί πληρωμή η οποία δεν αντιστοιχεί σε οφειλή, επιστρέφεται αυτόματα στον οφειλέτη.
  •   Η μερική επιστροφή θα είναι δυνατή όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της αντίστοιχης διαδικασίας από το ΥΠΕΚΑ, με εκτιμώμενο χρόνο περί τους δύο μήνες. Η περίπτωση αφορά την επιστροφή υπερβάλλοντος ποσού προστίμου το οποίο έχει ήδη καταβληθεί από τον πολίτη, είτε λόγω λάθους είτε έπειτα από νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις που είχαν ως αποτέλεσμα υπολογισμό μικρότερου προστίμου. Η μερική επιστροφή θα γίνεται μόνο σε περιπτώσεις οριστικής (και όχι προσωρινής) δήλωσης και μόνο σε εφάπαξ καταβολή ποσού (όχι σε δόσεις).
Επιπλέον, με τις τροποποιήσεις και τις προσθήκες της νέας εγκυκλίου διευκρινίζεται ότι:
  • Για την έκδοση οικοδομική άδειας θα πρέπει να έχει εξοφληθεί το ενιαίο ειδικό πρόστιμο το οποίο αντιστοιχεί στο αυθαίρετο τμήμα που έχει υπαχθεί στον νόμο.
  • Επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης σε χώρους που έχουν υπαχθεί στον νόμο για τα αυθαίρετα (ν. 4014/2011).all4me