Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

Δικαιολογητικά για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσηςA.G.S 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σηφομιχελάκης Αθανάσιος    Μηχανολόγος Μηχανικός...Η εταιρία μας αποτελούμενη απο τους πιο έμπειρους μηχανικούς και ενεργειακούς επιθεωρητές αναλαμβάνει πλήρως την έκδοση του ενεργειακού σας πιστοποιητικού της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου..
     ΑΜΕΣΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 
 Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικου:
  • Στοιχεία Ιδιοκτήτη.
  • Κάτοψη Χώρου .
  • Άδεια οικοδομής .
  • Κτηματολόγιο.
Στην συνέχεια γίνεται αυτοψία απο πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές της εταιρίας μας οι οποίοι ελέγχουν τον χώρο σας και συλλέγουν όλα τα στοιχεία τα οποία επηρεάζουν την ενεργειακή κατατάξη του χώρου σας.

Αμεσα - Υπεύθυνα - Οικονομικά
Σηφομιχελάκης Αθανάσιος
2106659851 / 6973987581