Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2012

..Μοναδική Προσφορά.. Φωτοβολταικό Panel 10 Kw ...Μόνο 18500 €..


Φωτοβολταικές Μελέτες

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως όλη την διαδικασία
Προετοιμασίας και κατάθεσης φακέλου στην ΔΕΗ με σκοπό την τοποθέτηση φωτοβολταικών πάνελ σε στέγη ή σε κεραμοσκεπή.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες.

· Φωτοβολταική Μελέτη.
· Χωροθέτηση φτοβολταικών πάνελ.
· Μονογραμμικό Διάγραμμα.
· Λοιπά έγραφα φακέλου.
· Κατάθεση στην αρμόδια ΔΕΗ.

..Μοναδική Προσφορά..
Φωτοβολταικό Panel 10 Kw
...Μόνο 18500 €..