Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Από αρχές του χρόνου κάθε μεταβίβαση ακινήτου θα συνοδεύεται και από φόρο υπεραξίας

Το φορολογικό νομοσχέδιο, φέρνει και νέο "χτύπημα" στην ακίνητη περιουσία καθώς από την 1/1/2013 κάθε μεταβίβαση ακινήτου θα συνοδεύεται και από τον φόρο υπεραξίας εφόσον προκύπτει, με συντελεστή 20%.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο στις μεταβιβάσεις ακινήτων επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 20% στη διαφορά μεταξύ πώλησης και της τιμής κτήσης.
Η διαφορά αυτή, σύμφωνα με την Καθημερινή, θα φορολογείται με την εφαρμογή των παρακάτω συντελεστών παλαιότητας:
- 0,90 για διακράτηση από 1 έως 5 έτη
- 0,80 για διακράτηση από 5 έως 10 έτη
- 0,75 για διακράτηση από 10 έως 15 έτη
- 0,70 για διακράτηση 15 έως 20 έτη
- 0,65 για διακράτηση 20 έως 25 έτη
- 0,60 για διακράτηση 25 ετών.
Ο φόρος υπεραξίας θα επιβάλλεται και σε περιπτώσεις δωρεάς ή γονικής παροχής. Εξαιρείται του φόρου το κέρδος μέχρι 25.000 ευρώ εφόσον το ακίνητο έχει διακρατηθεί μέχρι 5 έτη.
Στον φόρο δεν υπόκεινται:
α) Το κέρδος που πραγματοποιείται από εμπορική δραστηριότητα αγοραπωλησίας ακινήτων
β) Το κέρδος που πραγματοποιείται από την πώληση ακινήτου, παγίου περιουσιακού στοιχείου, νομικού προσώπου

buildnet