Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης


Υπόδειγμα Διαγράμματος Δόμησης
Το ΥΠΕΚΑ απέστειλε προς τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩΣΧ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Επικράτειας, έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος με υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης.
Δείτε παρακάτω όλα τα έγγραφα και τα υποδείγματα:

Δείτε το 2667/17-1-2013 έγγραφο ΔΟΚΚ
Έγγραφο οικ.131/10-1-2013 Γενικού Γραμματέα Χ.Α.Π.
Υπόδειγμα Διαγράμματος Δόμησης
Υπόδειγμα τοπογραφικού διαγράμματος εντός σχεδίου
Υπόδειγμα τοπογραφικού διαγράμματος εκτός σχεδίου
Περιεχόμενα τοπογραφικού διαγράμματος εντός σχεδίου
Περιεχόμενα τοπογραφικού διαγράμματος εκτός σχεδίου


buildnet