Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Βεβαίωση και Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Υγειονομικού.


 Βεβαίωση και Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Υγειονομικού.

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως την έκδοση της Βεβαίωσης και του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας Υγειονομικού του Καταστήματος σας , απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας :

· Βεβαίωση Καταλληλότητας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
· Βεβαίωση Υγειονομικής Καταλληλότητας οχημάτων.
· Χορήγηση Άδειας διάθεσης Λυμάτων και Βιομηχανικών αποβλήτων


  Στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς….
         ...Με Αξιοπιστία και σεβασμό στον πελάτη…