Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Διάγραμμα Ροής Επιχειρήσεων


Διάγραμμα Ροής Επιχειρήσεων

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως την εκπόνηση του διαγράμματος ροής της επιχείρησης σας απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας λειτουργίας

Ορισμένες από τις εργασίες μας :

· Διάγραμμα ροής επιχείρησης Μαζικής Εστίασης.
· Διάγραμμα ροής Αρτοποιείου.
· Διάγραμμα ροής καταστήματος Λιανικής.
· Διάγραμμα ροής ξενοδοχειακής μονάδας.