Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Φωτοβολταικές Μελέτες


Φωτοβολταικές Μελέτες

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως όλη την διαδικασία
Προετοιμασίας και κατάθεσης φακέλου στην ΔΕΗ με σκοπό την τοποθέτηση φωτοβολταικών πάνελ σε στέγη ή σε κεραμοσκεπή.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες.

· Φωτοβολταική Μελέτη.
· Χωροθέτηση φτοβολταικών πάνελ.
· Μονογραμμικό Διάγραμμα.
· Λοιπά έγραφα φακέλου.
· Κατάθεση στην αρμόδια ΔΕΗ.