Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Οδηγίες σχετικά με την νομιμοποίηση κτιρίων που έχουν κατασκευασθεί πριν το έτος 1955

Με δύο νομοθετήματα, τα κτίρια προ του 1955 θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα και δεν υφίσταται λόγος κατάθεσης άδειας νομιμοποιήσης, ούτε προβλέπεται κάποια διαδικασία τακτοποίησής τους, αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Σταύρος καλαφάτης, σε έγγραφη απάντηση που κατέθεσε στη Βουλή, προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή κ. Σάββα Αναστασιάδη.
"Με την εγκύκλιο 55/2000 απλά ορίζεται ο τρόπος πιστοποίησης του νόμιμου περιγράμματος για περιπτώσεις, όπως π.χ. στη χορήγηση βεβαιώσεων για άδεια λειτουργίας, η οποία ως διοικητική διαδικασία δεν έχει καταργηθεί ή τροποποιηθεί", αναφέρει ο κ. Καλαφάτης. "Επομένως είναι υποχρέωση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης στην οποία έχουν κατατεθεί φάκελοι με τα στοιχεία που περιγράφονται στην εγκύκλιο 55/2000, να προβεί στην έκδοση Απόφασης Πιστοποίησης του Νομίμου περιγράμματος και να περαιώσει τις σχετικές αιτήσεις".

Τελος, αναφέρει ότι με το ν. 1577/85 (ΓΟΚ), άρθρο 23 παρ. 1α, όπως τροποποιήθηκε με το ν.2831/2000, άρθρο 20 παρ. 1 θεωρείται νομίμως υφιστάμενο αν προϋφίσταται του βασιλικού διατάγματος της 9.8.1955. 

buildnet