Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Βεβαίωση Καταλληλότητας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού.Βεβαίωση Καταλληλότητας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού.

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως την έκδοση της Βεβαίωσης Καταλληλότητας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού του Καταστήματος σας , απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος


Στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς….
         ...Με Αξιοπιστία και σεβασμό στον πελάτη…