Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Αυθαίρετα: ο νέος νόμος θα προβλέπει εφάπαξ πρόστιμο και αποπληρωμή έως και σε 60 δόσειςΕφάπαξ πρόστιμο και αποληρωμή έως και 60 δόσεις θα προβλέπει ο νέος για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο που προωθεί το ΥΠΕΚΑ.
Σύμφωνα και με το σχέδιο που είχε τεθεί από το υπουργείο σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου, μετά την καταβολή του παραβόλου, είναι μικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπαγωγή .

Παράλληλα, ορίζεται ότι το πρόστιμο θα καταβάλλεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής ενώ σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, εντός της
προθεσμίας (εντός τριάντα ημερών), παρέχεται έκπτωση 25% επί του συνολικού ποσού του προστίμου. Επίσης, προβλέπεται ότι σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του
συνολικού ποσού του προστίμου, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση 10%επί του συνολικού ποσού του προστίμου. Τέλος, προβλέπεται ότι σε κάθε περίπτωση, ανά χρονική περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής, καταβάλλεται υποχρεωτικά τουλάχιστον ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού του προστίμου. Σε περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω ημερομηνίας προθεσμίας υποχρεωτικής καταβολής το ανεξόφλητο ποσό, του ενιαίου ειδικού
προστίμου, προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Ωστόσο το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα αυθαίρετα, από ότι φαίνεται, θα καθυστερήσει λίγο ακόμα, καθώς το υπουργείο Περιβάλλοντος, με πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Σταύρου Καλαφάτη, όπως αναφέρει και η enet.gr, κάλεσε τους βουλευτές όλων των κομμάτων να υποβάλουν προτάσεις νέων ρυθμίσεων για ειδικά θέματα που απασχολούν τους πολίτες και τους φορείς της περιοχής τους, με σκοπό να διαμορφωθούν νέες οριζόντιες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα λύνουν όσον το δυνατόν περισσότερα προβλήματα.
Σημειώνεται ότι το νέο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα, έρχεται να καλύψει τόσο το νομοθετικό όσο και το εισπρακτικό κενό εσόδων που έχει προϋπολογίσει η κυβέρνηση από τις πληρωμές προστίμων αυθαιρέτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι το νομοθετικό κενό δημιουργήθηκε, έπειτα από απόφαση του ΣτΕ, που έκρινε το νόμο 4014/2011 αντισυνταγματικό. Ο νόμος 4014/2011 έληξε στο τέλος Μαΐου.