Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

ΥΠΕΚΑ:αγροτεμάχια θα μπορούν να λάβουν όρους δόμησης με τη Νομοθεσία των Εκτός Σχεδίου


Ενεργοποιώντας το ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270Δ'/31-5-85) ο αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ δίνει οικοδομησιμότητα σε αγροτικές εκτάσεις.
 Στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, μίλησε για έγγραφα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία από το 2004, μετά την ψήφιση του νόμου 3147/2003 περί ρύθμισης θεμάτων αγροτικής γης, ζητούν τη διευθέτηση του θέματος. Ο κ. Καλαφάτης ανέφερε ότι η ρύθμιση "αφορά κυρίως αγροτικές εγκαταστάσεις σε χωράφια. Σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν οι εκτός σχεδίου περιορισμοί δόμησης".
Για τους σκοπούς που εξυπηρετεί η ρύθμιση, ο Στ. Καλαφάτης είπε ακόμη: "Το 2003 με νόμο προβλέφθηκε ότι οι προ του νόμου διανομές αποδεσμεύονται από τις νέες πολεοδομικές διατάξεις που θεσπίστηκαν το 2003. Αυτή η πρόβλεψη όμως διατυπώθηκε με γενικότητα και στην πορεία των χρόνων υπήρχαν διάφορες ερμηνείες και προβλήματα. Να σημειωθεί ότι για ένα διάστημα εκδόθηκαν άδειες με κενά και μετέπειτα έχουν παγώσει οι διαδικασίες. Ο νόμος του 2003 και στην αιτιολογική του έκθεση προβλέπει ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν καταλαμβάνουν τα παλαιά αγροτεμάχια. Δεν προβλέφθηκε όμως ξεκάθαρα τι ισχύει. Αυτό το κενό επιλύει η διάταξη θεσπίζοντας την εφαρμογή των γενικών διατάξεων περί εκτός σχεδίου, απαλείφοντας μάλιστα τη δυνατότητα να εφαρμοστούν άλλες παλαιότερες ρυθμίσεις, ίσως και ευνοϊκότερες γι' αυτά τα ακίνητα".
Με τη διάταξη που ψηφίστηκε στη Βουλή ορίζεται η ένταξη των παλαιών τεμαχίων γεωργικής χρήσης, εκτός ή εντός Ζ.Ο.Ε., στο δεσμευτικό καθεστώς των γενικών διατάξεων εκτός σχεδίου δόμησης ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270Δ'/31-5-85).
Σημειώνεται ότι ο νόμος 3147/2003 περί ρύθμισης θεμάτων αγροτικής γης (άρθρο 1 παράγραφος 5), που τώρα αλλάζει, όριζε ότι: "Οι εκτός ρυμοτομικού σχεδίου εκτάσεις, που παραχωρήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται από τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, δεν εμπίπτουν στις οικείες πολεοδομικές διατάξεις, όσον αφορά το ελάχιστο όριο εμβαδού κατάτμησης, την αρτιότητα και τη χρήση των εκτάσεων".
buildnet