Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Μειωτικός συντελεστής αξίας ακινήτου σε τακτοποιούμενο χώροΑπάντηση σε ερώτημα σχετικά με τον μειωτικό συντελεστή αξίας ακινήτου σε τακτοποιούμενο χώρο, εξέδωσε, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, Μαρία Η. Μενούνου.
Μεταξύ άλλων τονίζεται, στην απάντησή της, οι χώροι που έχουν τακτοποιηθεί ως βοηθητικοί δεν υπάγονται σε μειωτικό συντελεστή για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου. Επίσης, σχετικά με την αιτιολογική βάση για τον καθορισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου τακτοποίησης των βοηθητικών χώρων κατοικιών, υπογραμμίζεται ότι δεν είναι υποχρεωτικά ταυτόσημη με εκείνη του κατά τα ανωτέρω μειωτικού συντελεστή κατά τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.
Δείτε τι ακριβώς αναφέρεται:

"Αρ. πρωτ.: Δ13Β 1108434 ΕΞ 4.7.2013
Μειωτικός συντελεστής αξίας ακινήτου σε τακτοποιούμενο χώρο
Αθήνα, 4/7/2013
Αρ. Πρωτ: Δ13Β 1108434 ΕΞ 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Θ.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210 3375874
FAX: 210 3375834
e-mail: d13.fma@yo.syzefxis.gov.gr
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: Μειωτικός συντελεστής αξίας ακινήτου σε τακτοποιούμενο χώρο.
Σε απάντηση του ερωτήματος που μας απευθύνατε με το ανωτέρω σχετικό σας, ως προς το ζήτημα της χρήσης μειωτικού συντελεστή κατά τον υπολογισμό της αξίας τακτοποιούμενου χώρου (σοφίτας), ο οποίος έχει τακτοποιηθεί ως βοηθητικός χώρος με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011, επισημαίνουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 22 του ν.4014/2011… «Για τη χρήση κατοικίας κατά τον υπολογισμό της αξίας για την επιβολή οποιουδήποτε φόρου (φόρος μεταβίβασης, κληρονομιών, ακίνητης περιουσίας, Τ.Α.Π., προσδιορισμός τεκμηρίου διαβίωσης) για όλους τους χώρους σε υπόγειες στάθμες, τα πατάρια που πολεοδομικά δεν αποτελούν όροφο και τις σοφίτες, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%.» Η έννοια της «χρήσης κατοικίας», όσον αφορά την εφαρμογή της παραπάνω φορολογικής διάταξης, ταυτίζεται με το είδος της τακτοποίησης του συγκεκριμένου χώρου (με την καταβολή του αντίστοιχου ενιαίου ειδικού προστίμου) ως κύριου χώρου κατοικίας και, κατά συνέπεια, χώροι που έχουν τακτοποιηθεί ως βοηθητικοί δεν υπάγονται σε μειωτικό συντελεστή για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου.
Όσον αφορά την αιτιολογική βάση για τον καθορισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου τακτοποίησης των βοηθητικών χώρων κατοικιών, δεν είναι υποχρεωτικά ταυτόσημη με εκείνη του κατά τα ανωτέρω μειωτικού συντελεστή κατά τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ Η. ΜΕΝΟΥΝΟΥ"
buildnet