Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Η συμβολαιογραφική οπτική στις διατάξεις του Ν.4178/13 περί αυθαιρέτων


χρήσιμο υλικό Ν.4178/13
Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα εγκύκλιο-εγκύκλιος 54- με την οποία οι συμβολαιογράφοι αναδιατάσσουν και αποσαφηνίζουν σημεία διατάξεων του νέου νόμου, κυρίως προς εξυπηρέτηση των συναδέλφων τους συμβολαιογράφων. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μελετηθεί και από μηχανικούς που εμπλέκονται σε δικαιοπραξίες.
Δείτε εδώ την Εγκύκλιο 54 του Συλλόγου των Συμβολαιογράφων.
buildnet