Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Ν.4178/13: διευκρίνιση για την "υπαγωγή" περαιωμένων με το Ν.3843/10 ημιυπαίθριων


Παρέχεται μια συνοπτική επεξήγηση, διότι υπάρχουν απορίες για το πότε και πώς θα περαστούν οι Η/Χ και γενικά όσα δηλώθηκαν με τον 3843/10 και περαιώθηκαν με επιτυχία και χωρίς εκκρεμμότητες.
Η υπαγωγή ΔΕΝ μπορεί να γίνει στην σημερινή ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ν.4178/13. Πρέπει να περιμένουμε την δημιουργία της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα συνοδεύει το Διάταγμα για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, όταν για την περαιωμένη υπόθεση δεν επιθυμούμε επανεξέταση των επιβληθέντων και εξοφλημένων προστίμων.

Υπάρχουν και οι συνθετότερες περιπτώσεις όπου:

i - Ο περαιωμένος ημιυπαίθριος με τον Ν.4178/13 θα τύχει ευνοϊκότερου προστίμου. Δεν είναι ανέφικτο, ιδίως αν ο ιδιοκτήτης ανήκει σε πληθυσμιακή ομάδα στην οποία παρέχεται έκπτωση.

ii - Υπάρχουν και άλλες υπερβάσεις, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να δηλωθούν με τον Ν.3843/10, οπότε τώρα περιγράφεται και η περαιωθείσα υπέρβαση μαζί με τις άλλες, με σκοπό και ενδεχόμενο πάλι, την επίτευξη ενός ευνοϊκότερου συνολικού προστίμου.

Άρα για τις εντελώς καθαρές υποθέσεις Η/Χ θα περιμένουμε...την ταυτότητα κτιρίου!