Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Ν.4178/13: διευκρινιστικό έγγραφο-ένταξη στο άρθρο 12 ή στο 14 βάσει τρόπου κήρυξης-διατηρητέων/παραδοσιακών


Το έγγραφο υπογράφει ο γ.γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Σωκράτης Αλεξιάδης. Αφορά την εφαρμογή του άρθρου 12 ή 14 του Ν.4178/13 ανάλογα με την κήρυξη από Υ.Α. ή ΕΠΑΕ κλπ.
Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.