Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Μάθετε τα πάντα για τα Σοβαντίσματα.....Ως επιχρίσματα ή κοινά σοβάδες, καλείται το μίγμα ενός ή περισσοτέρων ανόργανων συνδετικών υλικών, αδρανών, νερού και μερικές φορές και ειδικών προσμίκτων και/ή προσθέτων, που εφαρμόζεται σε τοίχους και οροφές σε μια ή περισσότερες στρώσεις.


1.Εισαγωγή
Τα επιχρίσματα ξεκινούν μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών δικτύων σε μία οικοδομή. Η λέξη επιχρίσματα είναι παράγωγο της λέξης επιχρίω, που σημαίνει, απλώνω κάτι πάνω σε μία επιφάνεια ή αλλιώς σοβατίζω.

Πρόκειται για τεχνική που εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια, με κύριο στόχο την προστασία των επιφανειών από τις εξωτερικές συνθήκες, τη δημιουργία μιας διακοσμητικής επιφάνειας ή του κατάλληλου υποστρώματος για τον μετέπειτα χρωματισμό και την αποκατάσταση των οποιονδήποτε ανωμαλιών της επιφάνειας της κατασκευής. Στην πραγματικότητα, είναι ένα κομμάτι των εργασιών της κατασκευής μιας οικοδομής, στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς είναι δαπανηρό, χρονοβόρο και έχει άμεση σχέση με το τελικό - οπτικό - αποτέλεσμα του συνόλου του έργου.

Επίσης, σημειώνεται ότι τα επιχρίσματα, δεν αποκτούν τα τελικά χαρακτηριστικά τους πριν να ολοκληρωθεί η σκλήρυνσή τους μετά την εφαρμογή.

Τα χαρακτηριστικά αυτά εξαρτώνται από το τύπο ή τους τύπους των συνδετικών υλικών που χρησιμοποιούνται, από τις αναλογίες τους και από το πάχος των στρώσεων. Ειδικές ιδιότητες στα επιχρίσματα μπορούν να προσδώσουν ο τύπος των αδρανών, τα πρόσμικτα και / ή τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται.Αναλυτικότερα, στα θετικά χαρακτηριστικά των επιχρισμάτων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
-μόνωση: η λεπτή αυτή στρώση του σοβά έχει σαν αποτέλεσμα να μονώνει τους τοίχους από τούβλο και τις κολώνες και τα δοκάρια του σκελετού, επιτυγχάνοντας προστασία από εξωτερικούς θορύβους, υγρασία και μεταβολές της θερμοκρασίας.
-προστασία: ο σοβάς παρέχει προστασία από μηχανικούς παράγοντες όπως από γρατζουνιές, αντιολισθητικότητα, περιβαλλοντικούς παράγοντες, αντοχή στην υγρασία, αντοχή στους οργανικούς διαλύτες, αντοχή στη φωτοδιάσπαση. Παράλληλα, αυτό το επιπλέον στρώμα προστασίας, δεν αφήνει τα στοιχεία της οικοδομής (σκελετό και τοιχοποιία) να είναι σε άμεση επαφή με τις καιρικές συνθήκες.
-εμφάνιση: το σοβάτισμα γίνεται με τέτοιο τόπο ώστε να δώσει μία επίπεδη και λεία τελική επιφάνεια, καλύπτοντας όλες τις ανωμαλίες του μπετού ή των τούβλων.

Οσον αφορά στην επιλογή του επιχρίσματος σε μία οικοδομή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: η φύση και οι συνθήκες του υποστρώματος, η φύση και οι συνθήκες του περιβάλλοντος του επιχρίσματος, οι τυχόν απαιτήσεις, η τελική εμφάνιση του επιχρίσματος και ο τύπος του επιχρίσματος.

Και όλα αυτά προκειμένου να εξασφαλίσουμε για την εφαρμογή μας, το καλύτερο αποτέλεσμα σε συνδυασμό με το χαμηλότερο κόστος. Για αυτό πρέπει να επιλέξουμε, τον κατάλληλο σοβά και την κατάλληλη μέθοδο σοβατίσματος

Τα επιχρίσματα, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής τους και τη χρήση τους, διακρίνονται σε: 1 : Εξωτερικά τριών στρώσεων, 2 : Εξωτερικά μιας στρώσης, 3 : Ελαφροβαρή, 4 : Εξωτερικά έγχρωμα, 5 : Εσωτερικά τριών στρώσεων, 6 : Εσωτερικά μιας στρώσης γύψου, 7: Θερμομονωτικά, 8:  Ανακαίνισης, (renovation).

Για την παραγωγή τους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες πρώτες ύλες: ανόργανα συνδετικά υλικά (τσιμέντο, τσιμέντο τοιχοποίας, αερική άσβεστος, μίγμα αερικής ασβέστου και τσιμέντου, υδραυλική άσβεστος, μίγμα υδραυλικής ασβέστου και τσιμέντου και μίγμα αερικής ασβέστου και γύψου), ανόργανα αδρανή υλικά ((ασβεστολιθικά ή πυριτικά, θραυστά ή φυσικά), χημικά πρόσθετα (π.χ. αερακτικά, πρόσμικτα για ελάττωση νερού, πλαστικοποιητές, υδατοαπωθητικά, βελιτωικά πρόσφυσης, επιβραδυντές κλπ.), πρόσθετα (ίνες, πληρωτικά πρόσθετα, φυσική ποζολάνη, χρωστικά κλπ.) και τέλος νερό.

Στάδια σοβατίσματος Οι παραδοσιακές εργασίες σοβατίσματος συνήθως περιλαμβάνουν τρία στάδια (στρώσεις), το «πεταχτό», το «λάσπωμα» και το «μάρμαρο». Το συνολικό πάχος και των τριών στρωμάτων πρέπει να είναι 2 έως 3 εκατοστά για τους τοίχους και μικρότερο για τα ταβάνια. Από τα τρία στάδια, το λάσπωμα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού στώματος.
Αναλυτικότερα, το πρώτο στρώμα του σοβά ονομάζεται πεταχτό, γιατί πετάγεται από απόσταση, για να δημιουργήσει ένα άγριο υπόστρωμα το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση για το επόμενο στρώμα που είναι και το βασικό στρώμα του σοβά. Στην φάση αυτή τοποθετούνται και οι οδηγοί που θα καθορίσουν και το πάχος της επόμενης στρώσης καθώς και τα υαλοπλέγματα. Στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο μεγάλο κενό, τότε η περιοχή εκτός από μεγαλύτερο πάχος σοβά ενισχύεται και με μεταλλικό πλέγμα. Για καλύτερο αποτέλεσμα στις γωνίες αντί για οδηγούς μπορούν να τοποθετηθούν γωνιόκρανα.
Το δεύτερο στρώμα, που είναι και η βασική στρώση των σοβάδων, και το παχύτερο στρώμα από τα τρία, το λάσπωμα, επιπεδώνει την επιφάνεια με τη χρήση μιας φαρδιάς πήχης, την οποίο ο ειδικός εφαρμόζει πάνω στην επιφάνεια του τοίχου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφαιρούνται και οι οδηγοί και επενδύνονται με λάσπη. Στην επιφάνεια αυτή, ο τεχνίτης, θα τραβήξει γραμμές κυμματιστές για να προετοιμάσει την πρόσφυση της επόμενης και τελικής στρώσης.
Η τρίτη και τελευταία στρώση του σοβά αφορά το μάρμαρο. Σε αυτή τη στρώση αντί για άμμο χρησιμοποιείται μαρμαρόσκονη και μικρή ποσότητα άσπρου τσιμέντου για να πετύχουμε μία επίπεδη επιφάνεια. Προκειμένου η επιφάνεια αυτή να είναι έτοιμη για βάψιμο χρησιμοποιούμαι συνήθως ένα ειδικό εργαλείο το τριβίδι και σπατουλάρουμε όπου χρειάζεται.

Σημειώνεται, ότι ανάμεσα στα στάδια είναι απαραίτητο να μεσολαβούν κάποια ελάχιστα χρονικά διαστήματα, ενώ είναι βασικό να μην γίνονται εργασίες κάτω από ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες.

Ωστόσο με την εξέλιξη της τεχνολογίας, εναλλακτικά της παραδοσιακής μεθόδου, ολοένα και μεγαλύτερη εφαρμογή βρίσκουν οι έτοιμοι σοβάδες, οι οποίοι ενσωματώνουν τις τρεις στρώσεις του συμβατικού τρόπου σοβατίσματος σε μια. Δηλαδή, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο σοβατίσματος του οποίου η διαδικασία εφαρμογής προϋποθέτει τρία στάδια σε διαφορετικές ημέρες, συν το σπατουλάρισμα πριν το βάψιμο, οι έτοιμοι σοβάδες προσφέρουν ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, με μια στρώση, χωρίς σπατουλάρισμα, τελειώνοντας την ίδια ημέρα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τύπος του έτοιμου σοβά είναι και οι διακοσμητικοί σοβάδες, στους οποίους δεν απαιτείται να ακολουθήσει και βάψιμο.
buildnet 


Δείτε ορισμένα απο τα έργα μας :                                           ΠΡΙΝ                                                  ΜΕΤΑ


                                          ΠΡΙΝ                                                       ΜΕΤΑ
A.G.S. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σηφομιχελάκης Αθανάσιος   Μηχανολόγος Μηχανικός

2106659851 / 6973987581