Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής του τέλους κτηματογράφησης

Από τις 3 Μαρτίου, αλλάζει η πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης, η οποία θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του προεκτυπωμένου Εντύπου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ», το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Κτηματογράφησης κατά την υποβολή της δήλωσης και στο οποίο εμφανίζεται ο μοναδικός 20ψηφιος κωδικός και το ακριβές ποσό πληρωμής.
Το «Έντυπο Πληρωμής παγίου τέλους Κτηματογράφησης» (14ψηφιος κωδικός πληρωμής με ΑΦΜ + κωδικό ΟΤΑ) και η ταχυδρομική αποστολή δηλώσεων καταργούνται.
Πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν πριν τις 3/3/2014 με χρήση του υπό κατάργηση εντύπου (14ψηφιος κωδικός), θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υποβολή δήλωσης μέχρι και 31/3/2014. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εκ νέου.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της δήλωσης πατήστε εδώ.