Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Μοναδική Προσφορά...Εκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου ΜΟΝΟ με 100 ευρώ

Αδειοδοτήσεις ΔΕΗ - Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου ΔΕΗ

· Θέλετε να κάνετε επαύξηση ρεύματος ;
· Θέλετε να κάνετε αλλαγή στοιχείων του λογαριασμού σας;
· Θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Μην ψάχνετε πλέον..


H εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία αδειοδότησης ρεύματος , έκδοσης ΥΔΕ (Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου) και λοιπών εργασιών σε θέματα ρεύματος ΔΕΗ της κατοικίας σας ή του επαγγελματικού σας χώρου , την πλήρη ενημέρωση σας , όπως επίσης και την άμεση έκδοση - αυθημερόν έκδοση του πιστοποιητικού σας (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου)  , το οποίο είναι απαιτούμενο δικαιολογητικό σε όλες τις ανωτέρω εργασίες. 
Μοναδική Προσφορά μέχρι 31/3/2014...
Εκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου ...
ΜΟΝΟ με 100 ευρώ ..A.G.S. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σηφομιχελάκης Αθανάσιος   Μηχανολόγος Μηχανικός
Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής
2106659851 / 6973987581