Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

"Κούρεμα" στις εγγυημένες τιμές των φωτοβολταϊκών
Μεσοσταθμικό "κούρεμα" της τάξης του 29,5% θα υποστούν οι ταρίφες των φωτοβολταϊκών, 6,4% των αιολικών και 5,4% των μικρών υδροηλεκτρικών, όπως προβλέπεται σε σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ που δόθηκε την Παρασκευή 7/3/2014 σε δημόσια διαβούλευση.
Με το σχέδιο νόμου με τίτλο "Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν.2773/1999 και λοιπές διατάξεις", επιχειρείται να μηδενιστεί το έλλειμμα του λογαριασμού των ΑΠΕ μέχρι τα τέλη του 2014 ή τις αρχές του 2015, αλλά και να μη γίνει πράξη η πρόταση της ΡΑΕ για αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ από 1ης Απριλίου έως και 180%.

Πλέον, οι νέες τιμές "κουρεύουν" τις αποδόσεις των φωτοβολταικών και σαν αντισταθμιστικό όφελος προς τους επενδυτές, προτείνεται η παράταση για 5 χρόνια των συμβάσεων πώλησης ενέργειας από ΑΠΕ που λειτουργούν λιγότερο από 12 χρόνια, από 20 σε 25 χρόνια.

Ακόμα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται μέσα σε διάστημα 2 μηνών να εκδοθεί εκπτωτικό πιστωτικό παραστατικό (για την ενέργεια που παρήχθη το 2013), με το οποίο θα παρέχεται έκπτωση 35% από τους παραγωγούς από φωτοβολταϊκά και 10% από λοιπές ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Σημειώνεται ότι η έκδοση πιστωτικού παραστατικού δεν ισχύει για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ στόχος του νομοσχεδίου είναι "να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του Μηχανισμού Στήριξης των ΑΠΕ με απώτερο σκοπό την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999. Επιπροσθέτως, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή και την εθνική οικονομία. Με το παρόν νομοσχέδιο αντιμετωπίζεται αποφασιστικά το πραγματικό λειτουργικό έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μέχρι το 2020/2025".

Το σχέδιο νόμου αποτελείται από τρεις βασικούς άξονες: α) προσαρμογή τιμών ώστε να συγκλίνουν, κατά το δυνατό, τα οφέλη από τον μηχανισμό στήριξης στα ίδια περίπου επίπεδα για όλες τις κατηγορίες παραγωγών, δηλαδή προσαρμογή που να στοχεύει, κατά το δυνατόν, στις ίδιες αποδόσεις μεταξύ των επενδύσεων, β) προστασία των επενδυτών λαμβάνοντας υπόψη και τις συμβάσεις χρηματοδότησης και γ) νέες τιμές αποζημίωσης των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, συμβατές με τις ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, που συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους εξασφαλίζοντας συγχρόνως εύλογες αποδόσεις.

Οι προβλεπόμενες αναπροσαρμοσμένες τιμές, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, εκτιμήθηκαν λαμβάνοντας υπ΄ όψιν σειρά κριτηρίων που αποδεδειγμένα επηρεάζουν την απόδοση των επενδύσεων. Ειδικότερα, συνεκτιμήθηκαν τεχνολογικής φύσεως παράμετροι (κόστος κατασκευής, παραγωγική ικανότητα, λειτουργικό κόστος), η χρονική στιγμή της σύνδεσης (κόστος κατασκευής, χρόνος λειτουργίας της επένδυσης) καθώς και ενδεχόμενη υπαγωγή της επένδυσης σε οποιαδήποτε μορφής ενίσχυση(άμεση επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή, κλπ.).

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 13 Μαρτίου 1014 και ώρα 16.00. Δείτε εδώ όλο το κείμενο της διαβούλευσης.Τι προτείνει ο ΣΠΕΦ 
Αναλυτική έκθεση σχετικά με το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ που τέθηκε σε διαβούλευση κατέθεσε ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ). Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι το new deal δείχνει να έχει προβλήματα συνταγματικότητας και προτείνει μεσοσταθμικό "κούρεμα" των εγγυημένων τιμών 26,5% -παραμετροποιημένη ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στον εσωτερικό βαθμό των επενδύσεων όπως συμβαίνει με την ισχύουσα πρόταση- με παράλληλη αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ κατά 17€/MWh ώστε να επωμιστούν και οι καταναλωτές της ΔΕΗ μέρος του ελλείμματος.
Αναλυτικότερα, ο ΣΠΕΦ αναφέρει:
"Με το υπό διαβούλευση ν/σ ΥΠΕΚΑ πρόκειται να επιβληθεί δια νόμου η μόνιμη υποχρεωτική περικοπή των ταριφών των εν λειτουργία Φ/Β και εν γένει ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έργων.  Παρά το γεγονός ότι τέτοιου είδους μονομερώς επιβαλλόμενες ρυθμίσεις φαίνεται καταρχήν να προσκρούουν στο περιβάλλον νομικό πλαίσιο Συνταγματικότητας και ελευθερίας των συμβάσεων και των συναλλαγών, έχει καταστεί σαφές ότι η Πολιτεία πρόκειται να προχωρήσει στα μέτρα αυτά με στόχο την εξισορρόπηση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ και την μη αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ από την ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 143 γ του ν. 4001/2011 όπως ισχύει.
Δέον καταρχήν να υπογραμμιστεί στους Διοικούντες, Ρυθμίζοντες και Λειτουργούντες την αγορά, πως η δραματική κατάσταση που έχει περιέλθει ο κλάδος των φωτοβολταϊκών αλλά και των ΑΠΕ εν γένει συμπεριλαμβανομένης της επονείδιστης οριζόντιας εισφοράς του ν. 4093, οφείλεται διαχρονικώς αποκλειστικά στις παρατεταμένες δικές τους υπερβολές, αστοχίες, ολιγωρίες και παραλείψεις.  Η κατ’ εξακολούθηση αγνόηση του ρυθμιστικού κινδύνου τα έτη κυρίως μετά το 2010 (επί της οικονομικής ευστάθειας της αγοράς καταρχήν), αποτελεί βαρύτατο πλήγμα αξιοπιστίας όσον αφορά την ικανότητα εκτέλεσης εκ του νόμου εντεταλμένων καθηκόντων.  Η αποτυχία αυτή προφανώς δεν διαγράφεται, αλλά και δεν θα επιτραπεί να επαναληφθεί τόσο σε οικονομικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο που δυστυχώς ανοίγεται μπροστά μας μέσω της διαμορφούμενης ηλεκτροπαραγωγικής υπερδυναμικότητας.
Χωρίς να τοποθετείται ο ΣΠΕΦ προς το παρόν εκ νέου επί του ανακύπτοντος νομικού ζητήματος (το έχουμε εκτενώς πράξει από το 2012 και εντεύθεν με την παρομοιάζουσα περίπτωση της επιβληθείσας Εισφοράς του ν. 4093) και αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης για την επόμενη μέρα επιβίωσης χιλιάδων παραγωγών μέχρι την όποτε/αν δικαίωση τους, προβήκαμε με την παρούσα τεχνική έκθεση στην επισήμανση – αξιολόγηση βασικών σημείων του ν/σ που χρειάζονται κατ’ ελάχιστον άμεση αναμόρφωση.  Η απουσία από το τραπέζι του έστω και κατ΄ επίφαση ή επιβολή διαλόγου την ώρα αυτή εγκυμονεί ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους για τους παραγωγούς. Η καταστροφική εμπειρία της οριζόντιας και ισοπεδωτικής Εισφοράς του ν. 4093 απέδειξε πως τα λογής συμφέροντα επιχαίρουν της διαμαρτυρόμενης απουσίας των θιγομένων από τον διάλογο και μάλιστα τις περισσότερες φορές αυτό επιδιώκουν, στηριζόμενα στα «συνδικαλιστικά» τους θολά αντανακλαστικά, τους εξαντλητικά αργούς ρυθμούς της Δικαιοσύνης και βεβαίως τον επαμφοτερίζοντα χαρακτήρα των Αποφάσεων της.
Υπό το φώς αυτό οι παρεμβάσεις του ΣΠΕΦ στο υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο ΥΠΕΚΑ αφορούν:
1.Οι νέες ταρίφες στο ν/σ (Σενάριο 1, αν και παραμετροποιημένες, οδηγούν σε μεσοσταθμικό κούρεμα της τάξης του 30% στα Φ/Β περιλαμβανομένων και των οικιακών αλλά ωστόσο προκύπτουν αποσπασματικές αποκλίσεις των Project IRR (Εσωτερικού Βαθμού Πληρωμής/Απόδοσης)των έργων από 10% έως 18%.  Παραδόξως μάλιστα τα υψηλότερα Project IRR εμφανίζονται στα νεώτερα έργα, τα οποία και θα έπρεπε να έχουν μικρότερο τον δείκτη αυτό δεδομένης της ωρίμανσης της τεχνολογίας. Με το ίδιο λοιπόν αποτύπωμα εξοικονόμησης για τον Λογαριασμό ΑΠΕ παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση εναλλακτικές ταρίφες (Σενάριο 2 μεσοσταθμικής περικοπής πάλι 30%) που οδηγούν όμως τα ProjectIRR των έργων πλησιέστερα πέριξ του μέσου 14%, δηλαδή καθιστούν τις παρεμβάσεις αναλογικότερες.
2.Το ν/σ προβλέπει επιπλέον και την άπαξ διαγραφή χρέους του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ προς τους παραγωγούς.  Για τα Φ/Β η διαγραφή αυτή είναι 35% επί του ετήσιου τζίρου 2013, απολύτως οριζόντια ως υφίσταται στο ν/σ.  Με το ίδιο εξοικονομητικό αποτύπωμα στην παρούσα έκθεση η άπαξ διαγραφή αυτή παραμετροποιείται (από 5% έως 34%) και κατέρχεται μεσοσταθμικά στο 30% μέσω της ισότιμης συμμετοχής (διεύρυνση βάσης) και των οικιακών Φ/Β για το 2014 λόγω αδυναμίας τους να εκδώσουν πιστωτικό για το 2013 αφού δεν διατηρούν βιβλία.  Η άπαξ διαγραφή χρέους προς τις ΑΕΠ & ΣΗΘΥΑ μπορεί περαιτέρω να μειωθεί στο 22% εφόσον παρασχεθεί παράταση μηδενισμού του συσσωρευμένου ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ έως τα τέλη του 2015 αντί του 2014.
3.Κρίνοντας το μεσοσταθμικό υποχρεωτικό μόνιμο κούρεμα 30% στις ταρίφες των Φ/Β (οικιακά και επαγγελματικά φωτοβολταϊκά) ως ιδιαίτερα επαχθές, εισηγούμαστε υπό την οπτική «μη χείρον βέλτιστον» ευνοϊκότερη μεσοσταθμική περικοπή στο 26,5% πλήρως παραμετροποιημένη (Σενάριο 3), με αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ στα 17 ευρώ/MWh, παράταση μηδενισμού του συσσωρευμένου ελλείμματος στο τέλος του 2015 και άπαξ μεσοσταθμική διαγραφή χρέους στα Φ/Β 13%.  Το σενάριο είναι απόλυτα ευσταθές και παρατίθεται στην Ενότητα 6.
4.Προσομοιώνεται και επιλύεται ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ έως το έτος 2020, απ’ όπου και προκύπτει ότι δεν παράγονται ετησίως νέα ελλείμματα για όλα τα εξεταζόμενα σενάρια.  Σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε αυτά προκύψουν είτε από αστάθμητους παράγοντες είτε από ανεύθυνες πρωτοβουλίες του Πολιτικού συστήματος –όπως διαχρονικά συνέβη, είναι εκ του ν. 4001 ευθύνη του ΕΤΜΕΑΡ να τα καλύπτει.
5. Είμαστε αντίθετοι στην άρση της αναστολής αδειοδοτήσεων και συμβολαιοποιήσεων με τους διαχειριστές νέων Φ/Β πάρκων, αφού ο εθνικός στόχος του 2020 έχει υπερκαλυφθεί και νέος ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός δεν υφίσταται.  Συνεπώς η ρύθμιση είναι αποσπασματική.  Το πλαφόν νέας Φ/Β ισχύος του άρθρου 6 σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιοριστεί στα 50 – 100 MW ανά έτος έως ότου φανεί ότι σταθεροποιείται η κατάσταση.
6. Οι δανείστριες τράπεζες για μία ακόμη φορά παραμένουν προκλητικά στο απυρόβλητο των κουρεμάτων των παραγωγών.   Στο ν/σ δεν υπάρχει καμία αναφορά στο ποια θα είναι η συμμετοχή τους στο κούρεμα, την στιγμή μάλιστα που οι διαπραγματεύσεις του ΥΠΕΚΑ μαζί τους διήρκησαν αρκετούς μήνες και εν τέλει λειτούργησαν επιβαρυντικά ως προς την ανάλωση των χρονικών περιθωρίων μηδενισμού (τέλος του 2014) του συσσωρευμένου ελλείμματος του Λογαριασμού ΑΠΕ.  Έτσι αφήνεται προκλητικά να λειτουργούν σε απολύτως ληστρικά επιτοκιακά επίπεδα, πλέον των λοιπών επιβαρύνσεων που κατά το δοκούν χρεώνουν προς δήθεν ετήσια ανανέωση-διατήρηση των μακροπρόθεσμων δανείων!  Ζητείται η περικοπή των επιτοκίων ή η θέσπιση χαμηλού ανώτατου πλαφόν τοκοχρεολυσίων προς τζίρο.
7. Ζητείται η παράταση των συμβάσεων πώλησης των παραγωγών να παρέχεται με κλειδωμένη ταρίφα ίση με την νέα μειωμένη, αφού οι περικοπές αφορούν επίσης κλειδωμένες τιμές.   Ζητείται επίσης το διάστημα της παράτασης να ανέλθει από 5ετία στα 8,5 χρόνια ώστε σε τρέχουσες τουλάχιστον αξίες να αντισταθμίσει την μεσοσταθμική περικοπή.
8. Απόσυρση της προνομιακής διαφοροποίησης των αγροτικών φωτοβολταϊκών στο κούρεμα χωρίς μάλιστα καμία τεχνοκρατική τεκμηρίωση.   Τα συγκεκριμένα πάρκα έχουν τύχει ιδιαίτερα προνομιακού υψηλού FIT ως προς τον χρόνο υλοποίησης τους (2013), αφού τα προηγούμενα χρόνια τους δόθηκαν αλλεπάλληλες χαριστικές παρατάσεις διακράτησης πολύ πέραν του 18μηνου.  Αν η Πολιτεία επιθυμεί να επιδοτήσει τους αγρότες, ας το κάνει –όπως άλλωστε συμβαίνει- στις αποκλειστικά αγροτικές τους δραστηριότητες.
9.  ’μεση εξόφληση του οφειλόμενου στους παραγωγούς μετά την διαγραφή υπολοίπου και απαρέγκλιτη διατήρηση της εμπρόθεσμης αποπληρωμής τους στο εξής.  
10. Ζητείται προσωρινά (π.χ. 6 μήνες) να απαλλαγεί ο ΛΑΓΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ από την υποχρέωση να απαιτούν φορολογική ενημερότητα από τους παραγωγούς για τις πληρωμές και μέχρις ότου αυτές εξομαλυνθούν στα συμβατικά επίπεδα.
11. ’μεση έναρξη συμψηφισμού οφειλόμενου ΦΠΑ από ΛΑΓΗΕ /ΔΕΔΔΗΕ προς τους παραγωγούς με τον ΦΠΑ που αλυσιτελώς αυτοί οφείλουν στο Δημόσιο για τα τιμολόγια που εξέδωσαν αλλά δεν εισέπραξαν.
12. Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος (και για το ημερολογιακό έτος 2013 που ίσχυσε η Εισφορά του ν. 4093) για τις  Φ/Β εγκαταστάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μόλις  9 εκατ. ευρώ εν συγκρίσει με τα 450 εκατ. ευρώ που επίσης ετησίως τους περικόπτονται.
13. Κατάργηση διπλοασφάλισης στον ΟΑΕΕ για όσους είναι ήδη ασφαλισμένοι σε άλλο κύριο δημόσιο ταμείο".
buildnet