Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Ταυτότητα Κτιρίου: αμοιβή Μηχανικού 150 με 200 ευρώ ανά ιδιοκτησία ή περίπτωση


Σύντομα οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα επωμιστούν για τις ανάγκες συμπλήρωσης και ανανέωσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
Το Προεδρικό Διάταγμα του ΥΠΕΚΑ έχει ήδη σταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εκτιμάται ότι μέσα στο 2014 θα ξεκινήσει η εφαρμογή του θεσμού ο οποίος προβλέπει την υποχρεωτική καταγραφή όλων των κτιρίων της χώρας, εντός μίας 10ετίας. Οι ιδιοκτήτες για τη σύνταξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα καταβάλλουν αμοιβή μηχανικού περί τα 150 έως 200 ευρώ για κάθε διαμέρισμα.
Η ηλεκτρονική ταυτότητα προβλέπει την υποχρεωτική καταγραφή των κτιρίων μέσα σε μία δεκαετία ενώ όσα κτίρια δεν δηλωθούν θα χαρακτηρίζονται αυθαίρετα και θα υπάρχουν κυρώσεις. Σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων οι μηχανικοί θα κινδυνεύουν με πρόστιμα από 2.000 έως 20.000 ευρώ και αναστολή άδειας άσκησης επαγγέλματος για 2-24 μήνες. Στις πολυκατοικίες μπορεί να γίνει καταγραφή στο σύνολο του κτιρίου είτε για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά με τους ενοίκους να μπορούν να συμφωνήσουν και να φτιάξουν την ταυτότητα του κτιρίου. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης προβαίνει στην έκδοση ταυτότητας αυτόνομα.