Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Κατατέθηκε πολυνομοσχέδιο που αφορά δεκάδες θέματα Πολεοδομικής ΝομοθεσίαςΣτο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της νομοθετικής πρωτοβουλίας του, ενόψει της υποψηφιότητας του για Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Σταύρος Καλαφάτης κατέθεσε προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο που αφορά δεκάδες θέματα και εκκρεμότητες ετών, τα οποία επεξεργάστηκε το επιτελείο τους τελευταίος μήνες.
Ο βασικός κορμός των διατάξεων αποτελείται από το νέο θεσμικό πλαίσιο για την οριοθέτηση υδατορεμάτων, από τη νομοθετική πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου και από την αναγκαία, μετά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής, ενότητα τροποποιήσεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Παράλληλα νομοθετούνται προβλέψεις που ήδη έχει δεσμευθεί το ΥΠΕΚΑ ότι θα προωθήσει (όπως οι ρυθμίσεις για Κεφαλονιά και Ιθάκη), ενώ ταυτόχρονα επιλύονται δεκάδες πολεοδομικά ζητήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω προβλημάτων ερμηνείας παλαιότερου θεσμικού πλαισίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ
Με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης ανέλαβε την πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό και την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα υδατορέματα. Από τις αλλεπάλληλες μέχρι σήμερα αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο έχει δημιουργηθεί ζήτημα με τις αρμοδιότητες στη διαδικασία οριοθέτησης των υδατορεμάτων, ενώ παράλληλα από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου προέκυπτε σειρά προβλημάτων εφαρμογής. Για πρώτη φορά η πολιτεία αναλαμβάνει και καταγράφει ακριβείς, κατά το δυνατό, και πλήρεις ορισμούς, σύμφωνα με την επιστήμη, για την προστασία των υδατορεμάτων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας. Επιπλέον, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου :
• Ορίζεται με σαφήνεια το περιεχόμενο της αιτήσεως αλλά και των απαιτούμενων τεχνικών στοιχείων για την διαδικασία καθορισμού.
• Καταγράφονται λεπτομερώς οι διαδικασίες για την οριοθέτηση και δη ανά κατηγορία και περίπτωση υδατορεμάτων.
• Θεσπίζεται ειδική διαδικασία προσωρινής οριοθέτησης, με βάση την νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων.
• Δημιουργείται ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων και παρακολούθησης της διαδικασίας οριοθέτησης.
• Χρησιμοποιούνται τα υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου,  ώστε όλα τα δεδομένα τεχνικού χαρακτήρα και οι τελικές εγκρίσεις να αποτυπώνονται για το σύνολο της χώρας σε κοινή βάση  δεδομένων.
• Καθορίζονται με απόλυτη σαφήνεια οι αρμόδιοι φορείς και οι διαδικασίες εκτέλεσης αντιπλημμυρικών έργων και εργασιών συντήρησης στα υδατορέματα.
Είναι πολύ σημαντικό ότι εφαρμόζονται και στη διαδικασία οριοθέτησης των υδατορεμάτων βασικές πολιτικές επιλογές του ΥΠΕΚΑ. Δηλαδή αφενός η προώθηση ηλεκτρονικών διαδικασιών και αφετέρου η ενιαία πληροφοριακή υποδομή γεωχωρικής πληροφορίας, δηλαδή η χρήση των ψηφιακών υποβάθρων του Εθνικού Κτηματολογίου.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Με τις διατάξεις του άρθρου 11 θεσπίζονται καταρχήν ειδικές διατάξεις παράτασης οικοδομικών αδειών και χρόνου έκδοσης αυτών, όπως είχε δεσμευθεί εγκαίρως το ΥΠΕΚΑ μέσω σχετικών ανακοινώσεων. Λόγω της οικονομικής συγκυρίας απαιτείται η παροχή  χρόνου προς τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες αδειοδότησης ή και εκτέλεσης των έργων που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί με παλαιότερα καθεστώτα (προ εφαρμογής ΝΟΚ ή προ του νέου τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών). Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης αποφάσισε να προωθήσει στη Βουλή τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες επιλέγεται ως τελική προθεσμία για την έκδοση των συγκεκριμένων αδειών η 8η Φεβρουαρίου 2015 (τελική ημερομηνία υπαγωγής στο νόμο 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης). Στο ίδιο άρθρο περιλαμβάνονται επίσης οι ειδικές ρυθμίσεις περί θεμάτων αυθαιρέτων που έχει ανακοινώσει το ΥΠΕΚΑ για τις σεισμοπαθείς περιοχές της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Επίσης παρέχονται ερμηνευτικές ρυθμίσεις προκειμένου να αρθούν ζητήματα συγκρούσεως δικαίου πολεοδομικού χαρακτήρα λόγω κενών προγενέστερων διατάξεων.Επίσης αντιμετωπίζονται ζητήματα που δημιουργήθηκαν κατά την ανάπτυξη μιας νέας επιχειρηματικής μορφής, αυτής της εκτροφής σαλιγκαριών, σε περιοχές όπου από ειδικές διατάξεις περί των χρήσεων γης δεν προέκυπτε με σαφήνεια η δυνατότητα ανάπτυξής της, όπως οι γεωργικές – αγροτικές, και οι αναγκαίες εγκαταστάσεις εξομοιώνονται πολεοδομικά με τις εγκαταστάσεις θερμοκηπίων για παραγωγή ανθέων και κηπευτικών.
Με το άρθρο 12 θεσπίζεται ειδικό κανονιστικό πλαίσιο εκδόσεως αδειών δόμησης για την εκκλησία της Κρήτης και άλλα εκκλησιαστικά ακίνητα κατά τα πρότυπα του Ν.4030/2011 ως τροποποιήθηκε με το νόμο 4178/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου (Α.Ε.Π.)
Με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης ανέλαβε την πρωτοβουλία για την επίλυση ορισμένων χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ποδοσφαιρικά γήπεδα της A’ και B’ Eθνικής Kατηγορίας (ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα των Super League και Football League). Παράλληλα με το ίδιο σχέδιο νόμου επέρχονται ορισμένες αναγκαίες τροποποιήσεις στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.
Το ΥΠΕΚΑ, στα πλαίσιο της πολεοδομικής νομοθεσίας, προσπαθεί συνεχώς να εξορθολογήσει παθογένειες του παρελθόντος και να «νοικοκυρέψει» τη λειτουργία του κράτους. Αυτός ήταν ο στόχος με τον νόμο για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, όπου, εκτός της ρύθμισης του ζητήματος των αυθαιρέτων, επέρχονται και σημαντικές βελτιώσεις σε πολεοδομικά ζητήματα. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιχειρείται να επιλυθούν εκκρεμότητας άνω των 30 ετών που αφορούν υφιστάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ποδοσφαίρου (Α.Ε.Π.) εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων που χρησιμοποιούνται και για τη διενέργεια αγώνων των επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου της A’ και B’ Eθνικής Kατηγορίας (ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα των Super League και Football League), για τις οποίες απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους ελληνικούς και τους διεθνείς κανονισμούς της αρμόδιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας (U.E.F.A.).
Με το σχέδιο νόμου δίνονται σοβαρά κίνητρα στους αθλητικούς συλλόγους για μετεγκατάσταση από τον αστικό ιστό σε εκτός σχεδίου περιοχές, εφόσον κατεδαφιστούν τα υπάρχοντα κτίσματα και εγκαταστάσεις και αποδοθούν σε κοινή χρήση ως πάρκα και άλση. Επιπλέον, βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι να δοθεί η δυνατότητα εργασιών που βελτιώνουν της ασφάλεια των θεατών και τη στατική επάρκεια των γηπέδων. Παράλληλα στοχεύει να δώσει ορισμένες περιορισμένες αλλά πολύ χρήσιμες για τους αθλητικούς συλλόγους δυνατότητες ανάπτυξης (φωτοβολταϊκά στα στέγαστρα, περιορισμένες εμπορικές χρήσεις).
Ορισμός
Ως υφιστάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ποδοσφαίρου (Α.Ε.Π.) εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων νοούνται όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές που βρίσκονται σε οικοδομικά τετράγωνα εντός σχεδίου πόλεως ή σε γήπεδα που περιβάλλονται από το σχέδιο πόλης, οι οποίες κατασκευάστηκαν προ της ισχύος  του ν.1577/1985 (Γ.Ο.Κ) και πέραν των λοιπών αθλητικών υποδομών χρησιμοποιούνται και για τη διενέργεια αγώνων των επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου της A’ και B’ Eθνικής Kατηγορίας (ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα των Super League και Football League) και για τις οποίες απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους ελληνικούς και τους διεθνείς κανονισμούς της αρμόδιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας (U.E.F.A.).

Κίνητρα μετεγκατάστασης

Καθορίζονται κίνητρα μετεγκατάστασης των ΑΕΠ σε προβλεπόμενη από το σχεδιασμό εκτός σχεδίου περιοχή εφόσον κατεδαφιστούν τα υπάρχοντα κτίσματα και εγκαταστάσεις και αποδοθούν σε κοινή χρήση ως πάρκα και άλση ως εξής :
• Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων πολεοδομικών διατάξεων σύμφωνα με τα οποία καθορίζονται τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, συντελεστή δόμησης και όγκου του κτιρίου μέσω της διαδικασία της Τράπεζας Γης του κεφαλαίου Β’ του Ν.4178/2013 δύναται να μεταφέρεται επιπλέον των οριζομένων συντελεστής δόμησης ίσος με τον υφιστάμενο  του ΑΕΠ κατά το χρόνο κατεδάφισης.
• Η έκταση του  ΑΕΠ που κατεδαφίζεται παραχωρείται στο Ελληνικό Δημόσιο για τη δημιουργία πάρκου και άλσους και παραδίδεται στην αρμόδια δασική υπηρεσία για τη διαχείριση αυτής.

Πυρασφάλεια - Στατική Επάρκεια - Πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α.Για την εξασφάλιση των απαιτούμενων προδιαγραφών πυρασφάλειας, στατικής επάρκειας και πρόσβασης ΑΜΕΑ σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που διέπουν την αδειοδότηση και λειτουργία των Α.Ε.Π. για τη διεξαγωγή αγώνων, επιτρέπονται εργασίες κατά παρέκκλιση των οριζομένων σε κάθε άλλη πολεοδομική διάταξη, ως εξής:
- Eπιτρέπεται η κατασκευή κλιμάκων κινδύνου και κάθε άλλη απαραίτητη προσθήκη ή διαμόρφωση των Α.Ε.Π. για την εξασφάλιση των απαιτούμενων εξόδων διαφυγής και την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων, κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας πολεοδομικής διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες πυρασφάλειας και προσβασιμότητας ΑΜΕΑ που καλύπτουν τις προδιαγραφές των εκάστοτε κανονισμών.
- Σε περιπτώσεις όπου από την απαιτούμενη μελέτη αποκατάστασης ή/και ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού και προκειμένου να εξασφαλιστεί η στατική επάρκεια των Α.Ε.Π. απαιτείται η εκτέλεση σχετικών οικοδομικών εργασιών, επιτρέπεται τα δομικά στοιχεία των Α.Ε.Π. να επεκταθούν και εκτός του νομίμου περιγράμματος του κτιρίου 
- Εκτός του νομίμου περιγράμματος του κτιρίου (ή των κτιρίων) και καθ΄ υπέρβαση των ισχυόντων  πολεοδομικών διατάξεων, δύναται να υλοποιούνται και άλλες κατασκευές που αναβαθμίζουν τις Α.Ε.Π. ή είναι απαραίτητες για τη καλύτερη λειτουργία τους και την ασφάλεια των θεατών, όπως αντηρίδες, στέγαστρα, διαπλατύνσεις εισόδου και πυλώνες φωτισμού.

Στέγαστρα – Ενεργειακή Αναβάθμιση – Α.Π.Ε – Πυλώνες Φωτισμού
- Επιτρέπεται η προσθήκη των προβλεπομένων από τη μελέτη ΚΕΝΑΚ εγκαταστάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των Α.Ε.Π., κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας πολεοδομικής διάταξης αλλά σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.
- Επί των στεγάστρων των Α.Ε.Π. επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων.
- Μεμονωμένα στοιχεία απαραίτητα για τη λειτουργία των Α.Ε.Π., όπως είναι οι πυλώνες φωτισμού, δύνανται κατά περίπτωση να ανέρχονται στο ύψος που απαιτείται για τη λειτουργία τους καθ’ υπέρβαση του επιτρεπομένου ύψους της περιοχής που βρίσκονται οι Α.Ε.Π.
- Σε περίπτωση κατασκευής στεγάστρων οι εγκαταστάσεις φωτισμού ενσωματώνονται υποχρεωτικά στα στέγαστρα και κατεδαφίζονται οι υφιστάμενοι πυλώνες.

Εμπορικές χρήσεις
Επιτρέπεται στις Α.Ε.Π. η εγκατάσταση συνοδών χρήσεων των αθλητικών δραστηριοτήτων με τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόμους, καθώς και εμπορικές δραστηριότητες με τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόμους (ενδεικτικά αναψυκτήρια - cafe, εστιατόρια, μαγειρεία, εμπορικά καταστήματα, συνεδριακό κέντρο έως 300 θέσεων, κινηματογράφος έως 300 θέσεων, χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής κλπ).  Οι σύνοδες χρήσεις  και οι εμπορικές δραστηριότητες  δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε κάθε περίπτωση ως ποσοστό το 15% του συνολικού ποσοστού υλοποιημένης δόμησης των Α.Ε.Π.  Οι ως άνω χρήσεις επιτρέπονται  καθ’ υπέρβαση των επιτρεπομένων χρήσεων γης του οικοπέδου – οικοδομικού τετραγώνου και της περιοχής που βρίσκονται οι Α.Ε.Π.. Κατά τα λοιπά για τις απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις εφαρμόζεται η υπ΄αριθμ.31252/22-7-09 ΦΕΚ 396/ΑΑΠ/13-8-09 Υπουργική απόφαση που αφορά τα νέα γήπεδα.
Χωρητικότητα των Α.Ε.Π.
- Επιτρέπεται η διαμόρφωση των υφισταμένων κερκίδων για την προσθήκη θέσεων καθώς και η προσθήκη νέων κερκίδων  οι οποίες επαυξάνουν τη χωρητικότητα των Α.Ε.Π. και εφόσον ο αριθμός των απαιτούμενων πρόσθετων θέσεων δεν υπερβαίνει ως ποσοστό το 40% των υπαρχόντων θέσεων.
- Σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω προσθήκες επί των Α.Ε.Π. δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στην όμορη περιοχή του ακινήτου ώστε να μην αλλοιώνεται ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία της περιοχής.  Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής δύναται να χορηγείται παρέκκλιση όσον αφορά στο ύψος και τον όγκο των Α.Ε.Π., των κερκίδων με τα στέγαστρα τους και των πυλώνων φωτισμού, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 15 του Νόμου 4067/12 ΦΕΚ 79Α/9-4-12.
- Επιτρέπεται η προέκταση εξεδρών - κερκίδων εκτός του νομίμου περιγράμματος των Α.Ε.Π. και άνωθεν κοινοχρήστων χώρων υπό την προϋπόθεση τοποθέτησης σε ύψος τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων από τη στάθμη του πεζοδρομίου.  Η ανωτέρω προέκταση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά σε οριζόντια προβολή το άκρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου.  Σε περίπτωση που η ανωτέρω προέκταση κείται άνωθεν πεζοδρόμου, οι κατασκευές δεν δύναται να προεξέχουν της ρυμοτομικής γραμμής έως το 1/10 του πλάτους του πεζοδρόμου.
- Σε περίπτωση προσθήκης κερκίδων και εμπορικών χρήσεων κατά τα προηγούμενα άρθρα σε υφιστάμενες Α.Ε.Π. του παρόντος κεφαλαίου δεν υπάρχει η υποχρέωση δέσμευσης νέων χώρων στάθμευσης, κατ’ εφαρμογή του Π/Δτος 111/04 ΦΕΚ 76Α/5-3-04 για την Περιφέρεια Αττικής και του Π/Δτος 350/96 ΦΕΚ 230Α/17-9-96 για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Διαδικασία αδειοδότησης
Προβλέπεται ότι η έγκριση δόμησης για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των ΑΕΠ θα δίνεται από τη ΔΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ, μετά από γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, ενώ όλες οι υπόλοιπες αδειοδοτήσεις θα γίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά για τυχόν εργασίες επί κοινοχρήστων χώρων ή άνωθεν αυτών, καθώς και για τις εργασίες εκτός του νομίμου περιγράμματος των ΑΕΠ, για την έκδοση της έγκρισης δόμησης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ στην οποία θα πρέπει να αιτιολογείται ότι εξασφαλίζεται ο βασικός σκοπός των κοινοχρήστων χώρων και η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη χρήση αυτών.
Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις Πολεοδομικής Νομοθεσίας
Με το κεφάλαιο Γ θεσπίζονται αλλαγές στο νέο πλαίσιο οικοδομικού κανονισμού (ΝΟΚ). Μετά από σχεδόν δύο χρόνια εφαρμογής του Ν.4067/2012 (ΝΟΚ) και σύμφωνα με τις προτάσεις των υπηρεσιών και των αρμοδίων φορέων θεσμοθετούνται αναγκαίες αλλαγές για την ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή των διατάξεων χωρίς να απαιτούνται ερμηνείες  από τις μέρους Υπηρεσίες Δόμησης. Η ορθή και ενιαία από κάθε άποψη εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφεύγονται παραλείψεις και σφάλματα από τη διοίκηση στο πλαίσιο εφαρμογής. Υπό αυτό το πρίσμα οι προτεινόμενες διατάξεις καλύπτουν κενά που έχουν δημιουργηθεί κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής του νόμου. Μεταξύ άλλων, με τις προτεινόμενες διατάξεις:
- Εξειδικεύονται οι διατάξεις του ΝΟΚ που εφαρμόζονται στην εκτός σχεδίου δόμηση. Έτσι δίδεται η δυνατότητα αλλαγής χρήσης σε κτίσματα εκτός σχεδίου με την προϋπόθεση ότι κατά τα λοιπά τηρούνται οι κείμενες διατάξεις. Έως σήμερα από την ανελαστική παλαιά απαγόρευση ήταν δυσχερής έως αδύνατη η αξιοποίηση του υφισταμένου κτιριακού αποθέματος με συνέπεια την απαξίωση τους σε εκτός σχεδίου περιοχές, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν θίγονταν ούτε οι ισχύουσες χρήσεις γης ούτε οι όροι και περιορισμοί δόμησης. Στο πλαίσιο της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας η διάταξη παύει να είναι ανελαστική προς όφελος του πολίτη και της οικονομίας χωρίς να παράγει επιβάρυνση ούτε στο φυσικό ούτε στο οικιστικό περιβάλλον.
- Μετά την εφαρμογή του άρθρου 4 για την κατηγοριοποίηση των εργασιών και λόγω των προβλημάτων που εμφανίστηκαν σε πολλές Υπηρεσίες Δόμησης ανά τη χώρα διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα ρύθμισης προκειμένου να κατηγοριοποιηθούν οι εργασίες που απαιτούν άδεια δόμησης, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή 48η ενημέρωση.
- Μεταξύ άλλων απλοποιείται η διαδικασία έγκρισης για χρήση ικριωμάτων για εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
- Επίσης θεσπίζεται η δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαιρέτων εργασιών μικρής κλίμακας και απλής 48ωρης ενημέρωσης, που είναι σύμφωνες με τις κείμενες διατάξεις, με μία απλούστερη διαδικασία μειώνοντας τη γραφειοκρατία και το κόστος για τον πολίτη. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα σε όσες αυθαίρετες κατασκευές τηρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή τις τηρούσαν αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής του (δηλαδή έχουν τα επιτρεπόμενα μεγέθη αλλά δεν εξέδωσαν οικοδομική άδεια) να προχωρήσουν όχι μόνο σε έκδοση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση άδειας δόμησης, για όσες εργασίες απαιτείται άδεια δόμησης όπως ήδη ισχύει αλλά και σε έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για όσες εργασίες απαιτείται έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας ή 48ωρη ενημέρωση αντίστοιχα.
- Δίνεται η δυνατότητα δόμησης σε οικόπεδα τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό, όταν δεν μπορούν μέσω τακτοποιήσεως να αποκτήσουν, εφόσον η έλλειψη αυτή δεν έγινε με υπαιτιότητα των ιδιοκτητών μετά την ισχύ του νόμου 651/1977.
- Τίθενται ποσοτικά όρια επιφανείας για κοινόχρηστα κλιμακοστάσια και ανελκυστήρες λόγω αδυναμίας εφαρμογής της προγενέστερης διάταξης καθώς δεν είχε προσδιοριστεί ένα όριο τ.μ ώστε να αποφαίνεται η διοίκηση για τον υπολογισμό του συντελεστή και την εφαρμογή των νέων διατάξεων του ΝΟΚ.
- Αυστηροποιείται το πλαίσιο και επιλύονται παρερμηνείες όσον αφορά τις προϋποθέσεις που δίνει ο ΝΟΚ για προσθήκες σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια, αυξάνοντας τα απαραίτητα υπολειπόμενα τετραγωνικά του συντελεστή δόμησης.
- Στο πλαίσιο των απαιτήσεων πυρασφάλειας των κτιρίων, θεσπίζονται κίνητρα για την κατασκευή κλιμάκων κινδύνου (οδεύσεων διαφυγής), μέσω μη υπολογισμού στο συντελεστή δόμησης, όπου απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού πυροπροστασίας.
- Εντάσσονται στις διατάξεις που ισχύουν για μουσεία, θέατρα και νοσοκομεία ή θεραπευτήρια οι χώροι εκπαιδευτηρίων ή ερευνητικών κέντρων, για την εγκατάσταση μηχανολογικών εγκαταστάσεων στον πρώτο υπόγειο χώρο κύριας χρήσης εκτός του περιγράμματος της ανωδομής.
- Προσδιορίζονται με σαφήνεια τα μεγέθη και οι προδιαγραφές παταριού, σοφίτας, επιφανειών θερμομόνωσης, ελευθέρων χώρων (σε περίπτωση pilotis) που δεν προσμετρούνται στον συντελεστή δόμησης.
- Διευκρινίζονται εκ νέου οι χώροι που δεν προσμετρούνται στον συντελεστή κάλυψης και στον συντελεστή όγκου
- Δίνεται η δυνατότητα υπέρβασης ύψους για την κατασκευή φυτεμένου δώματος σε υφιστάμενα κτίρια στα οποία έχει εξαντληθεί το ύψος που προβλέπεται στην περιοχή
- Επιλύονται προβλήματα παρερμηνειών σε ότι ισχύει για την αύξηση ύψους μέχρι ένα μέτρο σε περιπτώσεις κτιρίων με ισόγειες θέσεις στάθμευσης ή pilotis με χρήση για στάθμευση.
- Διευκρινίζονται θέματα που αφορούν στην ανάλυση των επιτρεπόμενων εργασιών που σχετίζονται με τα λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου.
- Προβλέπεται ότι προσθήκη σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο με τμήμα που έχει εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης με τους νόμους περί αυθαιρέτων μπορεί να γίνει μόνο στο νόμιμο τμήμα του κτιρίου.
Τροποποιήσεις διατάξεων για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής Για πρώτη φορά ξεκαθαρίζονται πλήρως οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες από τις υπηρεσίες και τους πολίτες.
Τροποποιήσεις ειδικών ρυθμίσεων δόμησηςΜε το συγκεκριμένο άρθρο εντάσσονται για πρώτη φορά ειδικοί περιορισμοί όσον αφορά στη διάσπαση του όγκου του κτιρίου ώστε να μην επαναληφτούν στο μέλλον φαινόμενα έμμεσης κατάτμησης των ακινήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης καθώς και για την καταγραφή των κατασκευών που εκ της φύσεώς τους τοποθετούνται σε κορυφογραμμές, ενώ επιλύονται και δεκάδες θέματα που προκαλούν δυσερμηνείες στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Δημιουργία Περιφερειακών Πάρκων περιβαλλοντικής προστασίας και αξιοποίησηςΜε την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ειδική διαδικασία ελέγχου και περιβαλλοντικής προστασίας ειδικώς για Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ και έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, που καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας. Στα πλαίσια εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 3889/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α) προβλέπεται ειδικά για  τα Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, που καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας ότι δεν χαρακτηρίζονται ως δάση και ως δασικές εκτάσεις και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες. Περαιτέρω κατά το γράμμα και πνεύμα των αποφάσεων του ΣΤΕ (ΣτΕ 1285/2009, καθώς και 1573/2002, 2257/2002, 4589/2005, 3080/2007, 185/2012 κ.ά.) αποσαφηνίζεται ότι  ως λόγος απώλειας του χαρακτήρα αυτών νοείται και ένταξη των ακινήτων αυτών στο σχέδιο πόλης και ο χαρακτηρισμός αυτών ως οικοδομικών τετραγώνων, η ειδική διαδικασία τυχόν απαιτούμενης άρσης πράξεων μεταγενέστερων χαρακτηρισμών από τη διοίκηση και δη μετά τον έλεγχο συνταγματικότητας ανά περίπτωση από το ΣΤΕ δια της διαδικασίας ρυθμίσεως από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πέραν των ανωτέρω καθορίζεται αποκλειστική διαδικασία αξιοποίησης των ακινήτων αυτών με κυρίαρχη αρχή την περιβαλλοντική προστασία και τη δημιουργία περιβαλλοντικών πάρκων μέσω ειδικής οικολογικής αξιολόγησης.
Προσωρινά καταλύματα διαβίωσης των εργατών γεωργικής γης Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι όροι δόμησης προσωρινών καταλυμάτων εργατών τα οποία τοποθετούνται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Κύριος σκοπός της διάταξης είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των εργατών γης που απασχολούνται με την αγροτική παραγωγή και η επίλυση ενός χρόνιου ζητήματος έλλειψης στέγασης εργατών σε αγροτικές περιοχές που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα κοινωνικού χαρακτήρα και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπό αυτό το πρίσμα με σεβασμό στην αξιοπρέπεια κάθε εργαζόμενου ανθρώπου και λόγω ειδικών συνθηκών εργασίας στις αγροτικές περιοχές θεσπίζονται κανόνες για την παροχή συνθηκών προσωρινής  διαβίωσης στους χώρους εργασίας.