Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

N.4178/13: μην αμελήσετε την πρασσιά, αν έχει αλλοιωθεί η φύτευση είναι πολεοδομική υπέρβαση


Αν και για πάρα πολλούς δεν προσθέτει πολλά, έχει σημασία να το έχει κανείς κατά νου, κάνοντας ένα τελευταίο έλεγχο στην υπαγωγή του.
Η πλακοστρωμμένη πρασσιά είναι πολεοδομική υπέρβαση. Σε πολύ λίγο χρόνο θα είναι το σύστημα έτοιμο για την ανάρτηση σχεδίων, δικαιολογητικών και φωτογραφιών και επομένως θα πρέπει να αναρτηθούν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτεί ο Ν.4178/13.

Το ζήτημα για το αν είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε τέτοιου τύπου αυθαιρεσίες είναι πολύ σχετικό βέβαια. Σε περίπτωση που υπάρχει οροφοκτησία για παράδειγμα, το ποιός θα ανοίξει το "ζήτημα", το ποιός θα δηλώσει, δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Στην περίπτωση όμως ενός και μόνο ιδιοκτήτη το ζήτημα είναι ξεκάθαρο. Πρέπει η παράβαση να δηλωθεί και αυτή.

Από περιβαλλοντικής σκοπιάς οι υπαγωγές που θα πρέπει να γίνουν για τέτοια ζητήματα είναι πάμπολλες. Δημιουργείται παράλληλα και θέμα για το αν εκεί που υπάρχει αδήλωτη καταστρατήγηση πρασσιάς το κτίριο θεωρείται "νομίμως υφιστάμενο" (δεν νοείται, μη γελοιόμαστε...). Αυτά προς σκέψη και...συμμόρφωση!

buildnet