Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Ν.4178/13: στη μεταφορά των δηλώσεων απαιτείται νέα εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφήςΗ διευκρίνιση αφορά τη μεταφορά από τον νόμο 4014/11 στον 4178/13 και τα προς ανάρτηση δικαιολογητικά:
Η ανάληψη μιας υπόθεσης υπαγωγής του 4014/11 δεν συνεπάγεται ότι ο μηχανικός είναι εξουσιοδοτημένος να προχωρήσει στη μεταφορά στο Ν.4178/13.

Απαιτείται λοιπόν νέα δήλωση ανάθεσης-εξουσιοδότησης για τη διαδικασία, με άλλα λόγια για τη μεταφορά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας oι ιδιοκτήτες δεν πρέπει να παραξενευτούν όταν απαιτηθεί από τους μηχανικούς νέα παρεμφερής με του Ν.4014/11 εξουσιοδότηση.

Αυτά ορίζονται στο σώμα του Νόμου και η παρατήρηση αυτή σημαίνει ότι η λήψη της σχετικής (νέας) υπεύθυνης δήλωσης είναι και απαραίτητη και υποχρεωτική. Το ερώτημα έχει τεθεί και σε μορφή ερωταπαντήσεων προς περιφερειακό τμήμα ΤΕΕ, αλλά λόγω μαζικότητας η περίπτωση αφορά πάρα πολλούς και επομένως αξίζει η υπόμνηση.

buildnet