Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

...Καλοκαιρινή Προσφορά... Ενεργειακά Πιστοποιητικά από 50 ευρώ


Δικαιολογητικά για έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

1. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί. 
2. Αριθμός κτηματολογίου.
4. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο).
5. Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο ( κυρίως για κατοικίες ).
Κόστος Ενεργειακού Πιστοποιητικού


...Καλοκαιρινή Προσφορά...
Ενεργειακά Πιστοποιητικά από 50 ευρώ

Η προσφορά αφορά αποκελιστικά και μόνο κατοικίες

ΑΜΕΣΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΑ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ


Προσοχή..!!!
 Η εγκυρότητα του Ενεργειακού Πιστοποιητικού ελέγχεται από τον μοναδικό αριθμό πιστοποιητικού που διαθέτει το κάθε πιστοποιητικό ανεξάρτητα , όπως επίσης και από τον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Η εγκυρότητα του πιστοποιητικού ελέγχεται από το πληροφοριακό σύστημα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων του ΥΠΕΚΑ www.buildingcert.gr