Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Δικαιολογητικά & Κόστος Ενεργειακού Πιστοποιητικού

A.G.S
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σηφομιχελάκης Αθανάσιος    Μηχανολόγος Μηχανικός

www.michanologos.gr
Δικαιολογητικά & Κόστος Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Δικαιολογητικά για έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού


1. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί. 
2. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ.
3. Αριθμός κτηματολογίου.
4. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο).
5. Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο ( κυρίως για κατοικίες ).
Κόστος Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Για ενημερωθείτε σχετικά με το κόστος έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού καλέστε
Μας να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις Προσφορές μας..

Ενεργειακά Πιστοποιητικά από 50 ευρώ.