Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για σύνδεση φυσικού αερίου με επιδότηση


Δείτε τί έγγραφα πρέπει να συγκεντρώσετε για να ενταχθείτε στη νέα διάταξη του ΥΠΕΚΑ για επιδοτούμενη σύνδεση με φυσικό αέριο:
Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, οικοδομική άδεια ακινήτου, και πρακτικό γενικής συνέλευσης (εφόσον πρόκειται για πολυκατοικία) όπου εκτός από την απόφαση αλλαγής του καυστήρα από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο θα προσδιορίζονται και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών, καθώς επίσης ποια διαμερίσματα είναι θερμαινόμενα από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης.
Πρόκειται για τα τρια από τα βασικότερα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στις τρεις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας προκειμένου, σύμφωνα με το energypress.gr, να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη δράση, η δημόσια διαβούλευση για την οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου και μέσα στις επόμενες μία-δύο εβδομάδες θα προκηρυχθεί και επίσημα.
Τότε, θα ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων, με καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση  δικαιολογητικών την 30η Ιουλίου 2015. Μόλις "ανοίξει" η δράση, οι ενδιαφερόμενοι, τόσο φυσικά πρόσωπα, όσο και εγκαταστάτες, θα μπορούν να ενημερώνονται από τη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr), όσο και από τις ιστοσελίδες των τριών ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας. Η πιστοποίηση για το αν η κάθε κατοικία ανήκει στο επιδοτούμενο όριο της τιμής ζώνης των μέχρι 2.500 ευρώ το τ.μ., θα γίνεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ θα πιστοποιεί και ότι η διεύθυνση που δηλώνεται στην αίτηση, αντιστοιχεί σε κατοικία και όχι σε επαγγελματικό χώρο.
Εκτός των παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει φυσικά να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη δράση, καθώς και οικονομική προσφορά από εγκαταστάτη για το κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, με βάση το κατάλληλο υπόδειγμα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς στο σχέδιο της προκήρυξης (http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=5YKot73OWis%3d&tabid=232&language=el-GR ).
buildnet