Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Αρχές Δεκεμβρίου η επιλογή της αναδόχου εταιρείας για την εκπόνηση της μελέτης πράξης εφαρμογής 4 πολεοδομικών ενοτήτων της Παλλήνης


Περίπου το πρώτο δεκαήμερο του προσεχούς Δεκεμβρίου αναμένεται η επιλογή της εταιρείας μελετών που θα αναλάβει την εκπόνηση της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών των περιοχών της δημοτικής ενότητας Παλλήνης, Καραούζι, Παπαχωράφι, Μάριζα & Νέα Παλλήνη.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ήταν η 7 Οκτωβρίου 2014 και στην τρέχουσα χρονική περίοδο η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν και ήδη για κάποιες από αυτές έχει αποφανθεί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης στην συνεδρίαση της 30ης Οκτωβρίου 2014.
Δεδομένου του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το ζήτημα της ένταξης των παραπάνω περιοχών στο Σχέδιο Πόλης, πρέπει να τονιστεί προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες –αρκετοί από τους οποίους έχουν ζητήσει με ηλεκτρονικά μηνύματά τους σχετική ενημέρωση από τον «Ν»- ότι ο …δρόμος ως την ολοκλήρωση των διαδικασιών και εργασιών που απομένει είναι μακρύς πλην όμως ...  ανοιχτός!
Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για την ανάθεση της μελέτης ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης στην συνεδρίαση της 8ης Απριλίου 2014! 
Σήμερα, 6 μήνες μετά τη λήψη της απόφασης και η διαδικασία ανάδειξης της αναδόχου εταιρείας ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Κύριος λόγος για την καθυστέρηση αυτή, οι θεσμοθετημένες χρονοβόρες διαδικασίες.
Το έργο της μελέτης πράξης εφαρμογής των τεσσάρων πολεοδομικών μελετών είναι προϋπολογισμού, 1.495.014,38 €-συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. – και η διάρκεια της σύμβασης 34 μήνες από την ημέρα υπογραφής της.
Σε αναμονή, λοιπόν, της επιλογής της εταιρείας που θα αναλάβει το έργο εκπόνησηςτης μελέτης εφαρμογής.
neologos