Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Οι "ληξιπρόθεσμες" υπαγωγές του Ν.4014 μεταφέρονται στον Ν.4178 με e-mail στο ΤΕΕΑν προσπαθήσεις μεταφέρεις δήλωση υπαγωγής με την ένδειξη "ληξιπρόθεσμη" δεν μπορεί να γίνει μέσω πληροφοριακού συστήματος, απαιτείται η παρέμβαση του ΤΕΕ:
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποσταλεί ένα e-mail στο n4178@central.tee.gr ώστε το ΤΕΕ να μεταφέρει αυτόματα τη δήλωση που είχε καταστεί ληξιπρόθεσμη.

Αυτό συμβαίνει με δηλώσεις toy N.4014 που, ενώ είχαν πληρώσει το παράβολο δεν είχαν εξοφλήσει την εφαπαξ καταβολή (ή τις δόσεις που είχαν προσδιοριστεί), ενώ είχαν μπει με τον Ν.4014 στη διαδικασία και δεν την περαίωσαν.

Η απλή μετάβαση (αρχική υποβολή ή ολοκληρωμένη υποβολή του 4014) υπενθυμίζεται γίνεται με ηλεκτρονική αίτηση, όταν ανοίξουμε τις δηλώσεις του 4014 και επιλέξουμε: αιτήσεις-->αίτηση μεταφοράς στο Ν.4178.

Εκεί απαραίτητο να συμπληρώσουμε το λόγο της μεταφοράς (π.χ. μεταφέρεται διότι δεν αναρτήθηκαν τα δικαιολογητικά της β φάσης, μεταφέρεται για την περαίωση στο νέο νόμο κλπ) και η μεταφορά γίνεται αυτόματα σε μια μέρα, οπότε εμφανίζεται με την ένδειξη "αρχική υποβολή" στις δηλώσεις του Ν.4178/13.