Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Ν.4178/13: οι ημιυπαίθριοι να δηλώνονται με ημερομηνία 01.01.2004 προτείνει το Helpdesk


Μόνο κατά την περίπτωση σαφέστατης πράξης όπου τα τετραγωνικά μέτρα αποδεικνύονται από τη ΔΕΗ ή τη δήλωση του Μηχανικού ή από συμβολαιογραφική πράξη εισάγεται σε νέα δήλωση ημερομηνία προ 01.01.2004.
Το θέμα έχει ξανααπασχολήσει:

Σαφή δημόσια έγγραφα που το αποδυκνείουν:

- ΔΕΗ όπου τα τετραγωνικά μέτρα προκύπτουν από την πρόσθεση εγκεκριμένων και ημιυπαιθρίων

-Συμβόλαιο όπου από την περιγραφή προκύπτει ότι ο χώρος είναι ο ημιυπαίθριος

- Παλαιότερο Ε9 που να περιγράφει το χρόνο κατασκευής

- Μνεία σε παλαιότερη οικοδομική άδεια που να πιστοποιεί το ίδιο (π.χ. άδεια μετά το νόμο 3843/10)

- Εγγραφο από εκκρεμή δήλωση του 3843/10 όπου έχει στρογγυλή σφραγίδα η δήλωση του χρόνου κατασκευής

Παρά την παραπάνω περιπτωσεωλογία το ασφαλέστερο είναι η ημερομηνία 01.01.2004, ενώ οι ΑΠΔ από τούβλα δεν μπορεί να θεωρηθεί αυσταθής απόδειξη, αλλά μάταιο να το πετύχεις σε παλιά αεροφωτογραφία...