Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Ν.4178/13: πώς κάνω δήλωση λεβητοστασίου σε κοινόχρηστο χώρο πυλωτής;
Με την συνθήκη χαμηλών τετραγωνικών και περιορισμού ύψους, υπάρχει δυνατότητα κατάταξης στην κατηγορία 3 του νόμου, με την προοπτική χαμηλότερων προστίμων.
Στην παράγραφο Γ. Κατηγορία 3 - Αυθαίρετες μικρές υπερβάσεις μπορεί να εντάξει κανείς ένα αυθαίρετο χώρο λεβητοστασίου ως αποθήκη, όπως τον υποδεικνύει και η παράγαφος ιγ, δηλαδή " 

αποθήκη μέχρι 15 τετραγωνικά μέτρα και ύψους έως 2.50 μέτρα".

Αυτή η πολύ ευεργετική διάταξη οδηγεί μέσω και την απάντησης 10 επί του άρθρου 9 (βλέπε ανάρτηση ΥΠΕΚΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις σε θέματα αυθαιρέτων) σε κατάταξη ενός χώρου που έχει δημιουργηθεί σε κοινόχρηστο χώρο pilotis πολυκατοικίας, κατεβάζοντας το πρόστιμο σε 500 ευρώ, αντί μιας μεγαλύτερης τιμής που θα εκτιμούσε κανείς, εισάγοντας την περίπτωση σε άλλη κατηγορία και υπολογίζοντας το πρόστιμο με την επιφάνεια του χώρου.

Επίσης από το helpdesk του ΥΠΕΚΑ έγινε η διευκρίνιση ότι ο χώρος δεν είναι απαραίτητo να είναι ενοποιημένος, αλλά μπορεί να είναι δύο αυθαίρετοι χώροι διακεκριμένοι (λόγου χάρη λεβητοστάσιο 8 τετραγωνικά μέτρα και μηχανοστάσιο 6 τετραγωνικά μέτρα) αρκεί να μπουν στο ίδιο φύλλο καταγραφής και 

να πληρούν και τη συνθήκη του ύψους (κάτω από 2,50 μέτρα).
buildnet