Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Ο νέος νόμος του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τα Περίπτερα

Ο νόμος 4257 / 14 Απριλίου 2014 , Δημοσιεύτηκε στην …
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ με αριθμό φύλου 93.
Ο νέος νόμος του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τα Περίπτερα
Όλες οι κανονιστικές αποφάσεις των Δήμων που έγιναν το 2013 θα πρέπει να εναρμονιστούν και να αλλάξουν στο πνεύμα του νέου νόμου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 14 Απριλίου 2014.
Ο νέος νόμος ορίζει ρητά ότι έχουν καταργηθεί οι διαστάσεις του κουβουκλίου (παρ. 13 του άρθρου 76). Δεν ισχύουν πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε περιπτερούχους όσον αφορά αυθαιρεσίες διαστάσεων κουβουκλίου.
Με την νέα απόφαση του Υπουργείου Υγείας ότι τα περίπτερα ανήκουν στην κατηγορία υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι Δήμοι της χώρας θα πρέπει να εντάξουν στην ίδια κατηγορία χρέωσης όπως με τις καφετέριες και όχι να έχουν τα περίπτερα ειδική κατηγορία νε νέες αυξημένες ανά τμ. χρεώσεις.
Οι χρεώσεις που αφορούν το κουβούκλιο του περιπτέρου με την νέα απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών τα τετραγωνικά χρεώνονται στους ιδιοκτήτες Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.
Όσον αφορά τα χηρευόμενα περίπτερα οι ενοικιαστές περιπτερούχοι θα πρέπει στο εξής να καταθέτουν τα ενοίκια στο ταμείο του Δήμου που ανήκουν.
Σε καμία περίπτωση επειδή παρατηρήθηκαν και τέτοια φαινόμενα οι ενοικιαστές περιπτερούχοι δεν θα πρέπει να εκβιάζονται από τους Δήμους ζητώντας από αυτούς αναδρομικά ενοίκια από την ώρα που χήρεψε το περίπτερο τους, πάντα με την προϋπόθεση ότι έχουν καταθέσει ήδη τα ενοίκια στο Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.
Σε κάθε περίπτωση εάν δεν ισχύουν από τους Δήμους τα προαναφερόμενα, οι Δήμοι παρανομούν και οι ενοικιαστές περιπτέρων πέραν της ένστασης που πρέπει να καταθέτουν, θα πρέπει να προσφεύγουν και στην Ελληνική Δικαιοσύνη.
Το Συνδικάτο Επαγγελματιών Περιπτερούχων Καπνοπωλών και Ψιλικών Ειδών Ν. Αττικής ήδη έχει δώσει εντολή στο Νομικό του Σύμβουλο να προβεί τις ανάλογες νομικές ενέργειες προς την ΚΕΔΕ ώστε να εναρμονιστούν όλοι οι Δήμοι της χώρας με τις κείμενες νομοθεσίες.