Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Υποχρεωτικά πλέον τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για την μίσθωση ακινήτου...

Πως θα καταχωρούνται τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
Με διάταξη του πολυνομοσχεδίου επιλύεται το τεχνικό ζήτημα ενημερωσης του ΤΑΧΙS για την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων να εκδίδουν πριν απο την μίσθωση του ακινήτου τους.
Συγκεκριμένα, στο σχέδιο νόμου
Άρθρο 59 Τροποποιούμενες διατάξεις προβλέπεται:

"3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β 407/9.4.2010) αντικαθίσταται ως εξής:
 3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας" της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).".