Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Νέα απόφαση ΥΠΕΝ σχετικά με τον τρόπο υπολογισµού των φορολογικών των αδειών δόµησης


Νέα απόφαση ΥΠΕΝ σχετικά με τον τρόπο υπολογισµού των φορολογικών των αδειών δόµησης


Ο Υππυργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας & ο Αναπληρωτής Υππυργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας υπέγραψαν απόφαση με θέμα: «Τρόπος υπολογισµού των φορολογικών των αδειών δόµησης, στην περίπτωση τµηµάτων τους που εξαιρούνται της προσµέτρησης στον συντελεστή δόµησης του οικοπέδου / γηπέδου, λόγω διαφορετικών ερµηνειών των αρµόδιων υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 28, παρ. 2, του Ν.4067/2012, όπως ισχύει.».


Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισµός των φορολογικών και λοιπών εισφορών (ΙΚΑ, κ.λ.π) των αδειών δόµησης των κτηρίων γίνεται επί του συνόλου της επιφανείας τους, που αντιστοιχεί σε εργατική δαπάνη, κατά τα ισχύοντα, ανερξαρτήτως εάν χώροι ή τµήµατα αυτής εξαιρούνται της προσµέτρησης στον συντελεστή δόµησης του οικοπέδου/γηπέδου.


Δείτε το κείμενο της απόφασης εδώ.
b2green