Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών


Παρατείνεται κατά 3 έτη, η ισχύς των οικοδομικών αδειών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993 π.δ. (Δ΄ 795), ως και των αδειών δόμησης που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4030/2011 και λήγουν από 1.3.2016 έως και 31.12.2017.
Η παράταση αυτή περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, για τα "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις" και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο ΣΤ΄, στο άρθρο 76, το οποίο ψηφίστηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2016. 
buildnet