Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Οι νέες ταρίφες για φωτοβολταϊκά και αιολικά, βάσει του νέου σχεδίου στήριξης των ΑΠΕ


Οι νέες ταρίφες για φωτοβολταϊκά και αιολικά, βάσει του νέου σχεδίου στήριξης των ΑΠΕ
Υπό μορφή προκοινοποίησης απεστάλη προς τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν, το νέο ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των ΑΠΕ.
Στη συνέχεια θα τεθεί σε διαβούλευση με τη συμμετοχή των φορέων του κλάδου.
Βάση του νέου μοντέλου είναι ένας συνδυασμός feed-in-premium (προσαύξηση επί της αγοραίας τιμής) και μειοδοτικών διαγωνισμών, σε εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της Ε.Ε.
Ο συνδυασμός αυτός θα επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός ανώτατου ορίου για την τιμή feed-in-premium κάθε τεχνολογίας ΑΠΕ και στη συνέχεια την πραγματοποίηση διαγωνισμών για την εγκατάσταση συγκεκριμένης ισχύος. Από τους διαγωνισμούς θα προκύπτουν οι μειοδότες επενδυτές (με βάση το πόσο χαμηλότερα από την ανώτατη τιμή είναι το premium που δέχονται να εισπράττουν) που θα παίρνουν το «πράσινο φως» για την υλοποίηση των επενδύσεών τους.
Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, σημείο-κλειδί του νέου μοντέλου είναι ο καθορισμός της ανώτατης τιμής του feed-in-premium. Μια τιμή που θα πρέπει αφενός να λειτουργήσει ως κίνητρο για την προσέλκυση επενδύσεων (ενσωματώνοντας τον «κίνδυνο χώρας» της ελληνικής οικονομίας) και από την άλλη να μην επιβαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ που στέκεται σε «τεντωμένο σκοινί».
Με αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του energypress, το εύλογο IRR Project κάθε επένδυσης που αναγνωρίζει το νέο σχέδιο του ΥΠΕΝ έχει ένα εύρος από 8% έως 12%.
Με βάση αυτήν την παραδοχή η ανώτατη τιμή, το «ταβάνι» του feed-in-premium είναι ανά τεχνολογία το εξής:
· Για αιολικά στα 98 ευρώ ανά Μεγαβατώρα
· Για τα μικρά υδροηλεκτρικά στα 100 ευρώ ανά Μεγαβατώρα
· Για τα φωτοβολταϊκά πάνω από 500 KW, στα 90 ευρώ ανά Μεγαβατώρα
Πρέπει να σημειωθεί ότι για τα φωτοβολταϊκά κάτω από 500 KW παραμένει το σύστημα των σταθερών τιμών feed-in-tariffs και παραμένει η ταρίφα στο 1,1 της Οριακής Τιμής Συστήματος (10% πάνω από την Οριακή Τιμή). Η τιμή αυτή έχει αξιολογηθεί από την αγορά και κρίνεται μη βιώσιμη. Ωστόσο και αυτή η κατηγορία των φωτοβολταϊκών μπορεί προαιρετικά να συμμετάσχει στο σύστημα feed-in-premium και να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι θα υπάρξουν δύο διαγωνισμοί. Ένας για όλες τις κατηγορίες των φοτοβολταϊκών (μικρά και μεγάλα) για ισχύ 50 MW αρχικά και ένας δεύτερος για ισχύ περί τα 20 MW στον οποίον θα μπορούν να συμμετάσχουν μόνον τα μικρά, δηλαδή μόνον τα κάτω των 500 KW.
Για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, παραμένει το σύστημα των σταθερών τιμών feed-in-tariffs, και η ταρίφα διαμορφώνεται στα 110 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.
Με το νέο σύστημα οι ΑΠΕ θα συμμετέχουν πλέον στην ημερήσια αγορά, ενώ θα υπάρχουν επιπλέον κίνητρα για συμμετοχή στην αγορά και αντικίνητρα για όσες μονάδες ΑΠΕ δεν συμμετέχουν με αξιόπιστα στοιχεία. Ειδικότερα, οι μονάδες ΑΠΕ θα έχουν «πέναλτι» εάν οι δηλώσεις φορτίου που θα κάνουν στον Ημερήσιο Προγραμματισμό έχουν «αστοχία» πάνω από 25%. Από την άλλη, πρέπει να σημειωθεί ότι οι σταθμοί ΑΠΕ θα έχουν έσοδο της τάξης των 3 ευρώ ανά Μεγαβατώρα για έξοδα διαχείρισης.
Οι ανώτατες τιμές ανά τεχνολογία βασίζονται σε υπολογισμούς που ανέλαβε να κάνει κυρίως το ΚΑΠΕ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι πέρασαν και από τον έλεγχο του οίκου Lazard.
—Τι λέει η αγορά
Η πρώτη αντίδραση της αγοράς, με βάση το ρεπορτάζ του energypress, είναι θετική από τις εταιρείες φωτοβολταϊκών που εκτιμούν ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να αναθερμαίνεται ο κλάδος, έστω και υποτονικά.
Αντίθετα, στις εταιρείες αιολικών και μικρών υδροηλεκτρικών επικρατεί η άποψη ότι με βάση τα δεδομένα της χώρας οι τιμές αυτές δεν οδηγούν σε βιώσιμες επενδύσεις παρά μόνον όπου υπάρχει πολύ καλό αιολικό ή υδροηλεκτρικό δυναμικό. «Τα έργα μέτριων προδιαγραφών δεν βγαίνουν με αυτές τις τιμές» λέγεται χαρακτηριστικά.
Υπενθυμίζεται ότι με το τρίτο μνημόνιο η κυβέρνηση ανέλαβε την υποχρέωση να ψηφίσει μέχρι τέλος του χρόνου (και να εφαρμοστεί από το 2016), ένα καινούργιο σχέδιο ενίσχυσης των ΑΠΕ, συμβατό με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας που εξέδωσε τον Ιούνιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με την «προκοινοποίηση» το υπουργείο Ενέργειας θέλει να διεκδικήσει μια ακόμα μικρή παράταση από τους δανειστές προκειμένου οι τιμές που καταβάλλονται στις ΑΠΕ να μην θεωρηθούν παράνομες κρατικές ενισχύσεις.
b2green