Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Χωρίς πιστοποίηση τα οικολογικά χρώματα


Χωρίς πιστοποίηση τα οικολογικά χρώματα
Μεγάλα ερωτήματα για το πλαίσιο που θα λειτουργούν οι επιχειρήσεις- μέλη της εκφράζει η Πανελλήνια Ένωση Βιομηχανιών Χρωμάτων, Βερνικιών & Μελανιών, δεδομένου πως από 1ης Μαρτίου, αλλάζει η νομοθεσία που αφορά στα οικολογικά χρώματα.
Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε ισχύ νέους κανονισμούς που πιστοποιούν στο σύνολό τους τα επονομαζόμενα ως "οικολογικά προϊόντα", που θα αφορούν και τον κλάδο των χρωμάτων.
Η Ένωση, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε, ζήτησε την άμεση ενεργοποίηση και επιτάχυνση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας των διαδικασιών ανανέωσης της κυκλοφορίας των πιστοποιημένων με το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντων με τα νέα κριτήρια που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οδηγίας και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξουν γραφειοκρατικές ή άλλες καθυστερήσεις.
Όμως, Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Συμβουλίου (ΑΣΑΟΣ), το οποίο είναι ο εθνικός αρμόδιος φορέας για την απονομή του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος δεν είναι σε λειτουργία για σχεδόν ένα χρόνο, επομένως στην ελληνική αγορά δεν υφίσταται σήμερα κανείς έλεγχος και καμία επίσημη πιστοποίηση όσον αφορά στην παραγωγή και προσφορά των οικολογικών χρωμάτων.
Όσον αφορά στο θέμα των εισαγωγών– εξαγωγών, η Ένωση ζητά την άρση γραφειοκρατικών και διοικητικών εμποδίων για τις εξαγωγές με ριζική απλοποίηση των θεσμικών πράξεων για διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διέλευσης εμπορευμάτων. Εντούτοις προκύπτει το ερώτημα, για το με ποια κριτήρια θα καταλήγουν τα εν λόγω προϊόντα σε χώρες εναρμονισμένες με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όπου και θα υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ως προς την πιστοποίηση, όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχει καν το πλαίσιο.
b2green