Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Δικαιολογητικά & Κόστος Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Δικαιολογητικά για έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

1. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί. 
2. Αριθμός κτηματολογίου.
3. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο).
4. Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο ( κυρίως για κατοικίες ).
Κόστος Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Για ενημερωθείτε σχετικά με το κόστος έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού καλέστε
Μας να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις Προσφορές μας..

Ενεργειακά Πιστοποιητικά από 50 ευρώ

ΑΜΕΣΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΑ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Προσοχή..!!!
 Η εγκυρότητα του Ενεργειακού Πιστοποιητικού ελέγχεται από τον μοναδικό αριθμό πιστοποιητικού που διαθέτει το κάθε πιστοποιητικό ανεξάρτητα , όπως επίσης και από τον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Η εγκυρότητα του πιστοποιητικού ελέγχεται από το πληροφοριακό σύστημα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων του ΥΠΕΚΑ www.buildingcert.gr