Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

20/7/2017 Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης αποβήτων επιχειρήσεωνΥπενθυμίζουμε στους χρήστες του ΗΜΑ ότι η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής, καταχώρισης και συμπλήρωσης της Έκθεσης Αποβλήτων
για τα έτη 2015 και 2016 είναι η 20η Ιουλίου 2017.

Στις Επιχειρήσεις/Οργανισμούς που δεν θα έχουν κάνει εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ ή/και δεν θα έχουν υποβάλλει Έκθεση Αποβλήτων μέχρι τις 20/7/2017,
θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α' 160).