Υποχρεωτικό για όλες τις αγοραπωλησίες ακινήτων είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΕΚΛΑΡΗ
Πάνω από 1.000 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) εκτιμάται ότι έχουν εκδοθεί κατά τον πρώτο μήνα ισχύος του μέτρου, που εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις 10 Ιανουαρίου 2011.
Προς το παρόν, η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για τις αγοραπωλησίες ακινήτων άνω των 50 τ.μ., ενώ μετά την εξάμηνη παράταση που δόθηκε, από τις 9 Ιουλίου θα είναι υποχρεωτική και για τις μισθώσεις ακινήτων.
Σε όλη τη χώρα έχουν εξουσιοδοτηθεί περίπου 4.000 προσωρινοί ενεργειακοί επιθεωρητές από τις 7.000 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί (το μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών βρίσκεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στη διεύθυνση www. ypeka.gr)
Προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για το νέο θεσμό, ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) δίνει απαντήσεις στις εύλογες απορίες των ιδιοκτητών ή διαχειριστών των ακινήτων. Αυτές οι ερωταπαντήσεις έχουν ως εξής:

1. Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;
Είναι ένα έγγραφο που προσδιορίζει πόσο ενεργοβόρο είναι ένα κτίριο ή σπίτι.
2. Τι περιγράφει;
Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες όπως μόνωση του κτιρίου, ποιότητα των κουφωμάτων, θέση και έκθεση του κτιρίου, κατάσταση του συστήματος θέρμανσης, όπως επίσης ύπαρξη ή όχι τεντών, ηλιακού θερμοσίφωνα για την παραγωγή ζεστού νερού κ.ά., κατατάσσει το κτίριο ή το σπίτι σε μία από τις εννέα κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης (με Α+ τη βέλτιστη και μειούμενη σταδιακά σε Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η). Η κατηγορία αυτή εκφράζει την εκτίμηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, αερισμού κ.λπ. Στο πιστοποιητικό προτείνεται επίσης η υλοποίηση εργασιών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του ακινήτου.
3. Είναι υποχρεωτικό;
Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει από τις 10 Ιανουαρίου 2011, είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για αγοροπωλησίες ακινήτων άνω των 50 τ.μ., καθώς και για μίσθωση μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου, ενώ μετά τον Ιούνιο του 2011 θα είναι υποχρεωτική και για όλες τις μισθώσεις. Είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» του ΥΠΕΚΑ προκειμένου να αναβαθμιστεί ενεργειακά ένα κτίριο.
4. Ποιος το χρειάζεται;
Το χρειάζονται όλοι, τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο αγοραστής ή ενοικιαστής. Ο ιδιοκτήτης για να γνωρίζει την αξία του ακινήτου του όσο και ο αγοραστής ή ενοικιαστής για να γνωρίζει τι αγοράζει ή ενοικιάζει. Ανάμεσα σε δύο ίδια ακίνητα αλλά με διαφορετική ενεργειακή ταξινόμηση, είναι προτιμότερο αυτό με την καλύτερη ταξινόμηση.
5. Ποιος είναι υπεύθυνος για την έκδοσή του;
Υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου.
6. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης;
Ο ιδιοκτήτης του χώρου ή διαχειριστής του κτιρίου αναθέτει την επιθεώρηση σε πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή και του παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες και έγγραφα για την έκδοση του ΠΕΑ. Ο επιθεωρητής ελέγχει οπτικά αλλά και με μηχανικά μέσα την επάρκεια και ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του χώρου. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων τα οποία συλλέγονται κατά την επιθεώρηση, υπολογίζεται η ενεργειακή κατανάλωση του χώρου και εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
7. Πόσο διαρκεί;
Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού είναι 10 έτη. Εάν στο διάστημα αυτό ο ιδιοκτήτης προβεί σε αλλαγές που επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση του ακινήτου, μπορεί να ζητήσει την έκδοση νέου πιστοποιητικού.
8. Πόσο κοστίζει;
α) Για περιπτώσεις κατοικιών: Οταν επιθεωρείται ολόκληρη η πολυκατοικία: 1 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ). Οταν επιθεωρείται τμήμα κτιρίου: 2 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 150 ευρώ). Οταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 1,5 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ).
β) Για άλλες περιπτώσεις κτιρίων (π.χ. γραφεία) έως 1.000 τ.μ.: 2,5 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ). Πάνω από 1.000 τ.μ. : 2,5 ευρώ/τ..μ. για τα πρώτα 1.000 τ.μ. και 1,5 ευρώ/τ.μ. για τα υπόλοιπα τετραγωνικά.
Για τον προσδιορισμό της τελικής αμοιβής πρέπει να υπολογιστεί ο ΦΠΑ που αναλογεί.
9. Ποιο είναι το όφελος;
Το κάθε πιστοποιητικό συνοδεύεται από παρατηρήσεις και προτάσεις για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και συνεπώς του κόστους λειτουργίας του ακινήτου.
10. Υπάρχει υποχρέωση υλοποίησης των προτάσεων;
Μετά την έκδοση ΠΕΑ δεν απαιτούνται άλλες ενέργειες από τον ιδιοκτήτη. Κτίρια που ανεγείρονται με οικοδομική άδεια, η αίτηση της οποίας κατατέθηκε μετά την 1η Οκτωβρίου 2010, πρέπει υποχρεωτικά να κατατάσσονται στην κατηγορία Β και άνω. Για τα υφιστάμενα κτίρια, η υλοποίηση των προτάσεων του ενεργειακού επιθεωρητή δεν είναι υποχρεωτική. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να εξετάσει το ετήσιο οικονομικό όφελος αλλά και την υπεραξία που θα προσθέσει στο ακίνητό του, προκειμένου να αποφασίσει την υλοποίηση ή μη των προτάσεων.
Πηγή