This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Δείτε τα έργα μας

Δείτε τα έργα μας στο επίσημο site της εταιρίας μας

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Μείωση προστίμων για αυθαίρετα πολυτέκνων



Έντονος προβληματισμός επικρατεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος για την πορεία της ρύθμισης των αυθαιρέτων. Η στασιμότητα που δημιούργησαν οι πολυήμερες κινητοποιήσεις των διπλωματούχων μηχανικών και η κα­θυστέρηση που παρατηρείται στη θε­σμοθέτηση των προαναγγελθεισών διευκολύνσεων για την πληρωμή των προστίμων επιτείνουν την αβεβαιό­τητα των πολιτών και αποτρέπουν πολλούς εξ αυτών να υποβάλουν αί­τηση υπαγωγής στη ρύθμιση.
Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφο­ρίες, στο ΥΠΕΚΑ εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με στόχο να δώσουν νέα πνοή στη ρύθμιση και να την κα­ταστήσουν πιο προσιτή. Μία από τις σκέψεις που στριφογυρίζουν στο μυαλό της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι η μείωση των προ­στίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι μακροχρόνια άνερ­γοι, οι πολύτεκνοι και οι ανάπηροι. Ήδη, ο Ευάγγελος Λιβιεράτος έχει στα χέρια του αίτημα των πολυτέ­κνων που ζητούν να συμπεριλη­φθούν στις ευνοϊκές διατάξεις που είχε θεσπίσει η προηγούμενη ηγε­σία του υπουργείου για τους βαριά ανάπηρους και τους μουσουλμά­νους της Θράκης. Οι πολύτεκνοι θε­ωρούν ότι αδίκως εξαιρέθηκαν από τις ρυθμίσεις αυτές, επισημαίνοντας ότι η κατασκευή ενός αυθαιρέτου ή η προσθήκη μιας αυθαίρετης κατα­σκευής δεν έγινε για λόγους πολυτελείας, αλλά για να καλυφθούν οι αυξημένες στεγαστικές ανάγκες.

Με το έγγραφο τους οι πολύτε­κνοι ζητούν να προστεθεί νέα πα­ράγραφος στο νόμο 4014/2011, που θα προβλέπει πως τα πάσης φύσε­ως ειδικά πρόστιμα θα είναι μειω­μένα κατά 60% όταν πρόκειται για κατασκευές που ανήκουν σε πολυ­τέκνους, και κατά 90% όταν ανήκουν σε υπέρ-πολύτεκνους με έξι παιδιά και άνω. Προσθέτουν πως ευνοϊκή διάταξη για την εισφορά που κατα­βαλλόταν από τους πολυτέκνους πε­ριλαμβανόταν στο νόμο Σουφλιά για τους ημιυπαίθριους (Ν. 3775/2009), καταργήθηκε όμως με το νόμο Μπιρμπίλη (Ν. 3843/2010).

Το υπουργείο επεξεργάζεται τα δε­δομένα αυτά και δεν αποκλείεται να γνωμοδοτήσειυπέρ της διευκόλυν­σης των πολυτέκνων. Σε μία τέτοια περίπτωση πιλότο θα αποτελέσουν οι ρυθμίσεις για τους βαριά ανάπη­ρους, τους παλιννοστούντες και τουςμουσουλμάνους της Θράκης.

Σύμφωνα με αυτές, τυφλοί με πο­σοστό αναπηρίας πάνω από 80%, πρόσωπα τα οποία παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες (ποσο­στό αναπηρίας πάνω από 80%), κα­θώς και όσοι επιβαρύνονται φορο­λογικά από πρόσωπα με σοβαρές αναπηρίες για την υπαγωγή στο νό­μο για τα αυθαίρετα, θα καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Για τους παλιννοστού­ντες ομογενείς το υπουργείο έχει μειώσει κατά 80% το ενιαίο ειδικό πρόστιμο. Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων της συγκεκριμένης κατηγορίας καταβάλλουν δηλαδή το 20% του ενι­αίου ειδικού προστίμου για την υπα­γωγή στο νόμο της κύριας και μο­ναδικής κατοικίας τους. Το ίδιο ισχύ­ει και για τους μουσουλμάνους της Θράκης.

Τα μέλη της μειονότητας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα αρ­ρένων και τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας καταβάλλουν το 20% του ειδικού προστίμου για την υπαγωγή στη ρύθμιση της κύριας και μοναδι­κής τους κατοικίας. Όσον αφορά τις διευκολύνσεις το υπουργείο έχει ανακοινώσει πως θα παρέχεται έκπτωση 10% στο συ­νολικό πόσο για όσους πολίτες επι­λέξουν να καταβάλουν το 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως τις 31/1/2013 (σε παλαιές και νέες δηλώσεις).

Μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομη­νία θα ανασταλεί η απένταξη από τις ρυθμίσεις του νόμου λόγω μη κατα­βολής τριών δόσεων, καθώς και οι προσαυξήσεις για δηλώσεις που πα­ρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η αλήθεια είναι, πάντως, ότι το σχε­τικό νομοθέτημα του ΥΠΕΚΑ παρου­σιάζει σημαντική καθυστέρηση.

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί τα ασανσέρ έχουν καθρέφτες;;;;





Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τις πιο πιθανές



εξηγήσεις.....Είναι
ένα αντικείμενο που χρησιμοποιούμε καθημερινά οι περισσότεροι. Έχετε
ποτέ αναρωτηθεί γιατί οι ανελκυστήρες έχουν καθρέφτες; Οι βασικοί λόγοι για την ύπαρξη καθρεπτών, είναι ψυχολογικοί και λόγοι ασφαλείας.




Όταν με τη βιομηχανική ανάπτυξη τα κτίρια άρχισαν να γίνονται όλο και
ψηλότερα, η χρήση ανελκυστήρων έγινε απαραίτητη. Οι ανελκυστήρες εκέινη
την εποχή ήταν αρκετά αργοί και συχνά οι άνθρωποι που τους
χρησιμοποιούσαν εξέφραζαν παράπονα. Οι μηχανικοί της εποχής άρχισαν να
σκέφτονται τη λύση στο πρόβλημα. Ένας μηχανικός διατύπωσε την άποψη ότι
οι ανελκυστήρες δεν είναι αργοί αλλά επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν κάτι
για να απασχολούνται στη διαδρομή, τους δημιουργείται η αίσθηση ότι ο
χρόνος δεν κυλά! Έτσι προτάθηκε η χρήση καθρεφτών και οι πρώτες δοκιμές
έδειξαν ότι τα παράπονα μειώθηκαν αισθητά, ώστε η χρήση τους
καθιερώθηκε. Οι άνθρωποι έχουν κάτι να απασχολούνται στη διαδρομή και
έτσι ξεπερνούν τον ψυχολογικό σκόπελο της απραξίας!


Ταυτόχρονα λόγοι ασφαλείας επιβάλουν τη χρήση καθρεφτών. Η καθημερινή
χρήση του ανελκυστήρα τον έχει ενσωματώσει στην καθημερινότητά μας και
πολλές φορές εισερχόμαστε αφηρημένοι. Τι γίνεται όμως αν, για κάποιο
λόγο, ο θάλαμος δεν βρίσκεται πίσω από την πόρτα; Υπάρχει κίνδυνος
πτώσης στο φρεάτιο. Έτσι η ύπαρξη καθρέφτη μας διευκολύνει να
αντιληφθούμε την ύπαρξη του θαλάμου σε αντίθεση με το σκοτεινό φρέαρ.


Επίσης πολλοί άνθρωποι έχουν κλειστοφοβία και ο περιορισμός σε ένα τόσο
μικρό χώρο, τους προκαλεί αναστάτωση. Με τη χρήση καθρεφτών ο χώρος
«διπλασιάζεται» και απαλύνει το αίσθημα κλειστοφοβίας.



Πηγή:perierga.gr

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Ενεργειακό Πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί





Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή μας, αφού για όλες τις νέες μισθώσεις κτιρίων (άνω των 50 τ.μ.), αγοραπωλησίες κτιρίων, νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια αλλά ακόμα και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον", απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
Συνεπώς από τις 9.1.2012 οι Δ.Ο.Υ. δεν παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς κατάθεση, αν δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και δεν προσκομίζεται μαζί και αυτό για επίδειξη στη Δ.Ο.Υ.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την παραπάνω υποχρέωση οι εξής κατηγορίες μισθωτικών συμβάσεων:
1. Νέες μισθώσεις κτισμάτων (κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κλπ.) συνολικής επιφανείας κάτω των 50 τ.μ.
2. Παρατάσεις - ανανεώσεις υφισταμένων μισθώσεων με τον αυτό υφιστάμενο μισθωτή.
3. Τροποποιήσεις όρων υφισταμένων μισθώσεων (π.χ. μειώσεις καταβαλλομένων μισθωμάτων).
4.  Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.
5. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν  βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα εργοστάσια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης καθώς και  τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας.
6. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων.  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων (αλλά και κατοικιών), οι αποθήκες μουσείων, σταύλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κλπ.
7. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.
Μεταβιβάσεις ακινήτων 
Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ΚΕΝΑΚ προβλέπεται ότι "Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.".
Η υποχρέωση αυτή υφίσταται για όλες συμβολαιογραφικές μεταβιβάσεις (πωλήσεις) κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων (μεμονωμένων ιδιοκτησιών) συνολικού εμβαδού άνω των 50 τ.μ. οι οποίες καταρτίζονται από την 9η Ιανουαρίου 2011 και μετά, τόσο ολοκλήρων, όσο και μεμονωμένων ιδιοκτησιών, με εξαίρεση τις αποθήκες και τις θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και τις συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματικών κτιρίων που αναφέρονται κατωτέρω.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Από την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού εξαιρούνται μονίμως οι εξής κατηγορίες συμβάσεων μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων:
1. Μεταβιβάσεις κτιρίων, στο σύνολό τους ή σε τμήματα αυτών, (τόσο για τα ήδη αποπερατωμένα, όσο και για τα υπό κατασκευή κτίρια),  με συνολική επιφάνεια κάτω των 50 τ.μ.
2. Μεταβιβάσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.
3. Μεταβιβάσεις κατεδαφιστέων παλαιών κτισμάτων, για τα οποία υπάρχει απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης λόγω υποχρεωτικής κατεδάφισης εντός εξαμήνου από την υπογραφή του συμβολαίου
4.  Μεταβιβάσεις διατηρητέων ή ιστορικών κτιρίων.
5. Διανομές συνιδιόκτητων ακινήτων και ανταλλαγές ακινήτων με κτίσματα.
6. Γονικές παροχές, δωρεές, αποδοχές κληρονομιάς ακινήτων με κτίσματα.
7. Συστάσεις οριζοντίου ιδιοκτησίας επί υφισταμένων ή μελλοντικών κτισμάτων.
8. Μεταβιβάσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν  βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα εργοστάσια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης καθώς και  τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας.
9. Μεταβιβάσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων.  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων (αλλά και κατοικιών), οι αποθήκες μουσείων, οι αποθήκες μουσείων, σταύλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κλπ.
10. Μεταβιβάσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο, που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο), και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το πιστοποιητικό το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες από Α+ έως Η), ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου. Ποιά είναι η διαδικασία για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
Ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής του κτιρίου επικοινωνεί με τον ενεργειακό επιθεωρητή και του αναθέτει την ενεργειακή επιθεώρηση για την έκδοση του Π.Ε.Α.

Ο επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου, σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.ά.).

Ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους. Ο επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α. Με την έκδοσή του, ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφό του Π.Ε.Α. στον ιδιοκτήτη / διαχειριστή του κτιρίου.
Τα δικαιολογητικά για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
Για να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, είναι απαραίτητο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να προσκομίσει στον ενεργειακό επιθεωρητή μία σειρά από τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τη διάρκεια της ενεργειακής επιθεώρησης, στο διαμέρισμα-κατοικία.

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1980

1. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
2. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
3. Αριθμός κτηματολογίου
4. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει
5. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)
6. Το Συμβόλαιο του ακινήτου
7. Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο ( κυρίως για κατοικίες )
Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1980 ΕΩΣ ΤΟ 1985
1. Αδεια Οικοδομής
2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
3. Τοπογραφικό Διάγραμμα (εάν υπάρχει)
4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)
5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
6. Αριθμός κτηματολογίου
7. Φύλλο συντήρησης λέβητα (εάν υπάρχει)
8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου
10. Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο ( κυρίως για κατοικίες )
Γ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985
1. Αδεια Οικοδομής
2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
3. Τοπογραφικό Διάγραμμα
4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)
5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών ( κτίρια κατοικιών για περισσότερους των τριών ορόφων)
6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
7. Αριθμός Κτηματολογίου
8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει
9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).
10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.
11. Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο ( κυρίως για κατοικίες )
12. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:
α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.
β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.
Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.
γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.
δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.
2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.
4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.
5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Χρήσιμα

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια.
Σημειώνεται, ότι το κόστος για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης καθορίζεται ελεύθερα πλέον, καθώς καταργήθηκαν οι κατώτατες αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών που ίσχυαν έως τώρα και θεσπίζεται ελεύθερη διαπραγμάτευση των αμοιβών.
buildent

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Πετρέλαιο θέρμανσης: από Τετάρτη η χορήγηση του επιδόματος



Σχετικά Άρθρα Πετρέλαιο θέρμανσης: δυο εμπόδια στη χορήγηση του επιδόματος Επίδομα θέρμανσης: αλλάζουν τα κριτήρια – Διευρύνονται οι δικαιούχοιΠετρέλαιο θέρμανσης: τα νέα κριτήρια για το επίδομα Κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο: χρήσιμες πληροφορίες για τα νοικοκυριά από ΠΟΜΙΔΑΘέρμανση: οδηγός εναλλακτικών πηγών – Σύγκριση τιμών Πιθανότατα από την Τετάρτη θα ενεργοποιηθεί η ειδική διαδικτυακή εφαρμογή για το επίδομα κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης στους καταναλωτές που πληρούν τα κριτήρια.
Ειδικότερα, όπως αναφέρουν tanea.gr, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Χάρης Θεοχάρης, τόνισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να είναι έτοιμη η ηλεκτρονική εφαρμογή, ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά: «ελπίζουμε από αύριο, Τετάρτη, να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πύλη».
Μάλιστα πρόσθεσε ότι εντός της ημέρας θα υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση και θα ακολουθήσει η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την καταγραφή των δικαιούχων είσπραξης του επιδόματος.
Σημειώνεται ότι σε ό,τι αφορά τα διαμερίσματα πολυκατοικιών και τους πολίτες που δεν είχαν υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση το 2012, τα δυο βασικά «αγκάθια» στη χορήγηση του επιδόματος, προκρίθηκαν οι εξής λύσεις:
-Οι ένοικοι πολυκατοικιών με αυτόνομη θέρμανση θα δικαιούνται επίδομα -αντί επιστροφής φόρου- ανεξαρτήτως της κατανάλωσης πετρελαίου. Θα λαμβάνουν δηλαδή επίδομα ακόμα κι αν δεν ανάψουν καθόλου τα καλοριφέρ τους, ανάλογα με το ποσό της αγοράς πετρελαίου και τα χιλιοστά και όχι με βάση την κατανάλωση.
Όσοι έχουν αυτονομία θέρμανσης με πετρέλαιο, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ποσό της επιδότησης που δικαιούνται, δηλώνοντας υπεύθυνα πάνω στο έγγραφο της αίτησης ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, χωρίς να συμπληρώσουν ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση.
-Όσοι δεν είχαν υποβάλει φορολογική δήλωση, λόγω χαμηλού εισοδήματος πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μία υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο που έχει τεθεί για εξαίρεση υποβολής φορολογικής δήλωσης (εισόδημα κάτω από 6.000 ευρώ αν πρόκειται για μισθωτούς ή συνταξιούχους ή 3.000 ευρώ αν πρόκειται για λοιπούς φορολογουμένους όπως επαγγελματίες, επιτηδευματίες κτλ).
Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr, όπου οι χρήστες πρέπει να αναγράψουν το ΑΦΜ τους, τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού τους, τη διεύθυνση της κατοικίας και τα τετραγωνικά της κατοικίας.
Τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους του επιδόματος:
-Για τους άγαμους ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ.
-Για του έγγαμους χωρίς παιδιά ετήσιο εισόδημα 35.000 ευρώ.
-Για τους έγγαμους με ένα παιδί ετήσιο εισόδημα 38.000 ευρώ, με δυο παιδιά 41.000 ευρώ και με τρία παιδιά 44.000 ευρώ.
Τα περιουσιακά κριτήρια θα είναι τα ακόλουθα:
-Για τους άγαμους ακίνητη περιουσία με αντικειμενική αξία έως 150.000 ευρώ.
-Για τους έγγαμους ακίνητη περιουσία με αντικειμενική αξία έως 200.000 ευρώ

econews

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο-δηλώστε τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία σας



Ανοιξε η "πύλη" του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία μας επιτρέπει να ελέγξουμε την περιουσιακή μας κατάσταση αλλά και να υποβάλλουμε τις όποιες μεταβολές επήλθαν στην ακίνητη περιουσία μας κατά τη διάρκεια του 2011.
Αναλυτικότερα:

1. Για το έτος 2012 η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ατομικά από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet.
2. Η σύζυγος, η οποία δεν είναι ενεργή χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet, διαρκούντος του έγγαμου βίου υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων της, χρησιμοποιώντας για την πρόσβαση στο Taxisnet το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του συζύγου της.
Από την ημερομηνία ενεργοποίησης του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης από τη σύζυγο, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων της με τη χρήση των κωδικών του συζύγου.
Από την ημερομηνία καταχώρισης της διακοπής ή της διάστασης της έγγαμης σχέσης στο υποσύστημα Taxis - Μητρώο διακόπτεται η δυνατότητα χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του πρώην ή σε διαστάση συζύγου για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων της πρώην ή σε διάσταση, κατά περίπτωση, συζύγου.
3. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων ανηλίκου προστατευόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 7 του Κ.Φ.Ε., τέκνου υποβάλλεται από τον υπόχρεο γονέα με τη χρήση του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης του ιδίου, στο όνομα του ανηλίκου τέκνου.
Από την ημερομηνία ενηλικίωσης του τέκνου δεν είναι δυνατή η χρήση του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης του γονέα για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
Σε περίπτωση που, με βάση τα μηχανογραφικά τηρούμενα στοιχεία δεν προκύπτει ο υπόχρεος γονέας, η δήλωση υποβάλλεται στο όνομα του ανηλίκου τέκνου, μετά την ενεργοποίηση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του τέκνου.
4. Παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο - φυσικό πρόσωπο είτε να πραγματοποιεί διορθώσεις σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων είτε να προβεί σε έλεγχο της εικόνας της περιουσιακής του κατάστασης, ετών 2010 και 2011, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δήλωση – εκκαθαριστικό φόρου επί της ακίνητης περιουσίας για το έτος αυτό.
5. Οι μεταβολές που επήλθαν στην ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων για το έτος 2012, υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2012.
Μετά την καταχώρηση των μεταβολών της ακίνητης περιουσίας, η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης του νομικού προσώπου πρέπει να ταυτίζεται με αυτήν της 1ης Ιανουαρίου 2012.
Σε περίπτωση εμφάνισης μέρους της ακίνητης περιουσίας του νομικού προσώπου ή σε περίπτωση εμφάνισης λανθασμένων στοιχείων επί των ακινήτων, το νομικό πρόσωπο πραγματοποιεί υποχρεωτικά τις απαραίτητες μεταβολές, ώστε να αποτυπώνεται ορθά το σύνολο της περιουσιακής κατάστασης της 1ης Ιανουαρίου 2012.
Νομικά πρόσωπα, στην περιουσιακή κατάσταση των οποίων δεν επήλθε μεταβολή κατά την 1η Ιανουαρίου έτους 2012, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων του έτους αυτού.
6. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης αυτής, χωρίς την επιβολή προστίμου αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Όταν ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012 έχει αποβιώσει και έχει ενημερωθεί το τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του αποβιώσαντος.
β. Όταν το υπόχρεο νομικό πρόσωπο έχει διακόψει τις εργασίες του κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
γ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που, λόγω αποδεδειγμένης αδυναμίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής, δεν καθίσταται εφικτή η υποβολή δήλωσης από τον υπόχρεο.
7. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος χρειαστεί αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που έχει υποβάλει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, προσκομίζει εκτυπωμένη την ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 18 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), με την οποία δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης.