Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ


Διαδικασίες-εξπρές για την έκδοση οικοδομικών αδειών

Μέσα σε μία εβδομάδα θα μπορεί να εκδίδεται μία οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου για τον νέο τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών.
Ο μηχανικός έχει πλέον την ευθύνη των μελετών που υποβάλλονται, ενώ οι αρμόδιοι υπάλληλοι του δήμου περιορίζονται στον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και της καταβολής των εισφορών υπέρ του μηχανικού. Δημιουργείται νέος ελεγκτικός μηχανισμός, οι ελεγκτές δόμησης, οι οποίοι ελέγχουν τη νέα οικοδομή σε συγκεκριμένα στάδια και λειτουργούν υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Οι πολεοδομίες, όπως τις γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, καταργούνται.
Καταργούνται επίσης πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά όργανα (όπως τα Συμβούλια Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ή οι Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου) και συγκροτούνται νέα, προσαρμοσμένα στις σημερινές ανάγκες δόμησης.
Ο νέος νόμος, που προωθείται με ευθύνη του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΚΑ Νίκου Σηφουνάκη, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και τέθηκε από χθες σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Αυγούστου 2011. Μετά θα πάρει τον δρόμο της Βουλής.
Οι διαδικασίες-εξπρές για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας διαμορφώνονται ως εξής:
• Μέσα σε 5 μέρες χορηγείται από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου δήμου η έγκριση δόμησης, με την υποβολή του τίτλου ιδιοκτησίας, του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης. Η υπηρεσία ελέγχει και τη νομιμότητα των κτισμάτων που ενδεχομένως υπάρχουν στο οικόπεδο και την καταβολή των εισφορών και των κρατήσεων υπέρ του μηχανικού.
• Ο μηχανικός υποβάλλει στη συνέχεια τον φάκελο με τις απαραίτητες μελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές κ.λπ.). Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, εκδίδεται η άδεια δόμησης εντός 2 ημερών.
• Η έγκριση και η άδεια δόμησης αποτελούν ενιαίο έντυπο, ο τύπος του οποίου θα καθοριστεί με απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ. Οι εγκρίσεις και οι άδειες δόμησης αναρτώνται στο Διαδίκτυο. Ομοίως και οι άδειες κατεδάφισης, οι οποίες δεν εκτελούνται πριν συμπληρωθούν 15 ημέρες από την ανάρτησή τους.
Οι μελέτες και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν είτε εντύπως, είτε ηλεκτρονικά.
Οι ελεγκτές δόμησης ελέγχουν την εκτέλεση της οικοδομής σύμφωνα με την οικοδομική άδεια σε τρία στάδια: α) αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ξυλοτύπων, του οπλισμού και της θεμελίωσης, β) με την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και της τοιχοποιίας, γ) με την ολοκλήρωση του κτιρίου.
ypeka/michanologos.gr