Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Προς Απλοποίηση Διαδικασιών και Μείωση Κόστους στην Έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού
 Απλοποίηση στις διαδικασίες κατάρτισης του ενεργειακού πιστοποιητικού, αλλά και περιορισμό στο κόστος έκδοσής του σκέφτονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. Προηγήθηκαν οι προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων), για έκδοση του πιστοποιητικού με πολύ μικρότερο κόστος και ακόμη και μέσω Διαδικτύου.
 
Συγκεκριμένα, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει άμεση έκδοση του πιστοποιητικού για τα μεγαλύτερης ηλικίας, και κατά κανόνα πιο ενεργοβόρα ακίνητα, με κλίμακα που θα διαμορφώνεται με βάση την ηλικία του ακινήτου και όχι άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που θα απαιτούσαν την επιθεώρηση από ενεργειακό επιθεωρητή. Όπως τονίζει σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, «Η ισχύουσα διαδικασία έκδοσης ενός πιστοποιητικού για ένα διαμέρισμα (αυτοψία, συγκέντρωση στοιχείων, εισαγωγή περίπου 200 δεδομένων στο υπάρχον λογισμικό) συνολικής διάρκειας πολλών ωρών, πρέπει να απλοποιηθεί άμεσα και ουσιωδώς».
 
Όπως αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ, εξετάζοντας πάνω από 200.000 ακίνητα που έχουν λάβει έως σήμερα το σχετικό πιστοποιητικό, το 90% των ακινήτων χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά ενεργοβόρα Έτσι, από επεξεργασία των στοιχείων του ΥΠΕΚΑ, από τα 192.445 κτίρια που επιθεωρήθηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου 2011 με Σεπτέμβριο 2012, τα 184.389 κατατάσσονται στην κατηγορία Γ ή χαμηλότερη. Ενα στα τέσσερα από τα κτίρια που είτε πωλήθηκαν είτε μισθώθηκαν εθεωρείτο εξαιρετικά ενεργοβόρο και κατατάσσεται στη χαμηλότερη ενεργειακή βαθμίδα, ενώ μόλις 326 κτίρια κατατάσσονται στις δύο πρώτες βαθμίδες.
 
 
 Η ΠΟΜΙΔΑ στην πρότασή της προβλέπει την άμεση κατηγοριοποίηση των ακινήτων κατά τις παρακάτω κλίμακες:
 
Ενεργειακή κλάση Η (κατώτατη) για τα παλαιά κτίρια κατασκευής μέχρι και το 1980 (δηλαδή προ της ισχύος του παλαιού κανονισμού θερμομόνωσης), ενεργειακή κλάση Ζ για τα κτίρια κατασκευής 1981 έως 2000, λόγω της επελθούσας σημαντικής βελτίωσης της ποιότητας των κατασκευών ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή κλάση Ε για τα κτίρια κατασκευής έτους 2001 και νεότερα. Σε πρίπτωση, ωστόσο, που το ακίνητο έχει υποστεί αναβάθμιση των χαρακτηριστικών του (έχουν προστεθεί δλδ. νέες μονώσεις, νέα κουφώματα κ.λπ.), τότε ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να καλεί ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να βελτιώσει την κατάταξη του ακινήτου στην ενεργειακή κλίμακα, αυξάνοντας και την υπεραξία στο ακίνητό του.
michanikos-online